Öppna kurser

Praktisk Elteknik - påbyggnadskurs

Med denna påbyggnadskurs i Praktisk Elteknik bygger vi vidare på kunskaperna som du har fått genom Praktisk Elteknik – grundkurs.

Du får jobba med trappautomat samt lära dig 3-fas systemets uppbyggnad och lite om 3-fas motorn. Vi ger dig möjligheten att arbeta praktiskt och du får t.ex. koppla in motorer med hjälp av ett kretsschema.

Målgrupp

Fastighetstekniker, Fastighetsvärdar, Maskinreparatörer, Mekaniker, Ventilationstekniker och Fastighetsskötare

Mål

Efter genomgången kurs förstår du funktionen hos elektromekaniska apparater som reläer, kontaktorer mm. Du förstår trefassystemet och hur maskiner och apparater ansluts. I kursen ingår också in- och urkoppling, kontrollmätning av motorer samt genomgång av motorns märkskylt och motorskyddets funktion. Starkströmsföreskrifternas del om skötsel av elektriska anläggningar behandlas i tillämplig omfattning.

Kursinnehåll

  • Repetition ellära
  • Trefassystemet
  • Funktion hos elektromekaniska apparater som reläer
    och kontaktorer
  • Symboler och schemaläsning
  • Elinstallationsreglerna
  • Praktiska mätövningar och motorinstallation

Förkunskaper

Praktisk Elteknik – grundkurs eller motsvarande.