Öppna kurser

Praktisk Elteknik - grundkurs

Vi ger dig kunskapen som krävs för att utföra icke behörighetspliktiga elarbeten för att uppfylla kraven på personsäkerhet samt för att du ska känna till vilka krav som ställs på elutrustning i olika miljöer och utrymmen.

Det är viktigt för din och andras säkerhet att du känner till vilka elsäkerhetsåtgärder som skall vidtas vid elarbete.
Att byta ett eluttag eller en strömställare kräver kunskap om frånskiljning, spänningslöshetskontroll och kontroll av utfört arbete. Utbildningen är framtagen så att du praktiskt får hantera mätinstrument och skruvmejsel på övningar tagna från verkligheten. Du får mäta spänning, ström och resistans och lär dig att hantera vägguttagsprovare.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs förstår du begreppen ström, spänning, resistans och effekt. Du kan mäta och beräkna effekt, ström och spänning samt kontrollera
ditt eget genomförda arbete.

Kursinnehåll

 • Så säger myndigheterna
 • Regler för elarbeten. (Behörighetspliktiga och icke behörighetspliktiga)
 • Att undvika farorna med elen
 • Elsystemet från gruppcentral till uttag
 • Mätinstrument i praktiken
 • Så här fungerar jordfelsbrytaren
 • Varför har säkringen gått? Hur mycket tål den?
 • Byte av strömställare: Enpolig, trapp, kron och korsomkopplare
 • Byte av eluttag, jordat och ojordat
 • Genomgång av tidur, mekaniska och elektroniska trappautomater
 • Kontrollera Ditt arbete

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kursen vänder sig till

Husvärdar/bovärdar, reparatörer, fastighetsskötare och vaktmästare.