Öppna kurser

Sanitet - Service och reparationer

På denna kurs lägger vi tyngden på praktiska övningar och du får vara med och lösa problemen med rinnande toaletter och droppande kranar. Vi visar dig orienteringen om vattnets väg genom fastigheten, både varmt och kallt som ligger till grund för en effektiv felsökning i systemet.

Detta då det uppstår driftstörningar i framförallt varmvattentillgången i fastigheten. Du får en översikt på vad det kostar att inte sköta underhållet och lärdomen om vilka besparingar du kan göra genom att underhålla och i vissa fall byta ut gamla blandare och toaletter.Kursen syftar också till att förebygga vattenskador genom att vara vaksam på särskilt utsatta komponenter så som klämringskopplingar, golvbrunnar, vattenlås under diskbänkar, diskmaskinsanslutningar, ytskikt i våtrum mm.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning kan du serva och justera blandare av fabrikaten Mora, FMM, Gustavsberg och Oras samt byta ut blandare och montera kulventiler. På toaletter av fabrikaten Gustavsberg, IFÖ och IDO med tillhörande spolcisterner kan du justera och ställa in hel och halvspolning, byta trasiga komponenter av både äldre och nyare sort samt så får du en genomgång av vilka krav våra myndigheter ställer på vatteninstallationerna.

Målgrupp

Husvärdar/bovärdar, reparatörer, fastighetsskötare och vaktmästare.

Kursinnehåll

  • Vattnets väg från undercentralen till kranen
  • Service, underhåll och utbyte av ettgreppsblandare
  • Service, underhåll och utbyte av termostatblandare
  • Så kan vi spara vatten och energi
  • Tillverkning av rörkonstruktion med klämringskopplingar och stödhylsor
  • Boverkets regler om vattentemperaturer och flöden
  • Så förhindrar vi legionella
  • Montering av toalettstol.
  • Reparation underhåll spolcisterner, (Gustavsberg, IFÖ och IDO)

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.