Öppna kurser

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Kursen vänder sig till dig som arbetar i Fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor.

Vår populära Förvaltarutbildning
- Nu ännu bättre!

Newton Kompetensutveckling har i uppköpet av Lexicon Fastighet nu kombinerat två populära förvaltarutbildningar och skapat en ännu bättre utbildning där namnet på förvaltarutbildnigen nu blir Diplomerad Fastighetsförvaltare.

Om utbildningen

I samarbete med fastighetsbranschen har Newton utvecklat denna populära förvaltarutbildning som kommer att hjälpa dig att ta klivet inom fastighetsförvaltning. Utbildningen till fastighetsförvaltare kommer att ge dig en bred kunskapsgrund och stor förståelse kring eget och andras arbete, om att leda möten och förhandlingar, olika ekonomiska begrepp och hur de kan tillämpas samt praktiskt förstå juridiken. Du kommer förstå helheten för förvaltandet av fastigheter i allmänhet och ha den spetskompetens som efterfrågas av branschen.

Fastighetsförvaltarens roll på företaget

Som fastighetsförvaltare har du en nyckelroll och ett ett omväxlande arbete med ansvar och krav på många olika kompetensområden. Du ska ta hand om och utveckla ditt fastighetsbestånd på bästa sätt samtidigt som du ska se till att alla hyresgäster och kunder trivs och är nöjda. Ofta har du som fastighetsförvaltare även ett stort ansvar för miljö, fastighetens ekonomiska och tekniska skick och bör också vara skicklig på att hantera entreprenörer och personal. Att du har kunskap om all den juridik som omger fastighetsförvaltning och reglerar relationen mellan hyresvärd och hyresgäst är en förutsättning för att du skall kunna göra ett bra jobb som fastighetsförvaltare.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som vill kompetensväxla eller till dig som redan arbetar i fastighetsbranschen och som vill utveckla din kunskapsgrund avseende förvaltningsfrågor. Till dig som vill ligga steget före med uppdaterade kunskaper och för dig som är ny i Förvaltarrollen. Kanske har du en byggteknisk eller ekonomisk bakgrund och vill bygga på dina kunskaper med en mer inriktning mot förvaltning.

Stockholm, Malmö och Göteborg

I Stockholm och Malmö hålls utbildningen två eftermiddagar i veckan under utbildningsperioden. I Göteborg, som tidigare gick under namnet Lexicon Förvaltarutbildning och PLUS Förvaltarutbildning, har vi skapat möjligheten att delta och få samma kunskap fast i en mer koncentrerad form där man träffas 3 heldagar under 6 olika block under utbildningsperioden.

BOKA PÅ NEWTON.SE

Innehåll och upplägg

Stockholm och Malmö

 • 6 månader – deltid
 • Kan kombineras med hel- eller deltidsarbete
 • Lärarledd undervisning 2 dagar per vecka (kl. 15-19)
 • 200 timmar (1 studietimme = 60 minuter)
 • Självstudietid tillkommer
 • Kurslitteratur, kaffe och tilltugg ingår i avgiften

Schema & kursöversikt – Stockholm och Malmö | HT20

Göteborg

 • Totalt 18 dagar fördelade på 6 block (sep, okt, nov, jan, feb och mar).
 • Kan kombineras med hel- eller deltidsarbete.
 • Lärarledd undervisning 3 dagar per block (kl. 08.30-17.30)
 • 200 timmar (1 studietimme = 60 minuter)
 • Instuderingsfrågor tillkommer
 • Kurslitteratur, kaffe och tilltugg ingår i avgiften

Schema & kursöversikt – Göteborg Block | HT20

För diplom krävs

 • Godkänt på två kunskapskontroller
 • Godkänt på ett ämnesövergripande projekt

Utbildningen ger deltagaren kompetens inom tre huvudområden

 1. Teknisk förvaltning

  Detta område behandlar teknisk förståelse samt optimering och planering av en fastighets drift och underhåll. Syftet är att ägaren/hyresgästen ska kunna få förväntad funktion och service avseende framförallt värme, vatten, ventilation och el på ett effektivt och prisvärt sätt. Området omfattar bland annat fastighetsteknik, byggteknik, lokalanpassning samt underhållsplanering.

 2. Ekonomisk förvaltning

  Denna del av utbildningen ska skapa en förståelse för fastighetens ekonomi. Du får med dig verktyg för att kalkylera, planera och följa upp ekonomin för företaget, den enskilda fastigheten och gällande olika investeringar och projekt.

 3. Kundförvaltning

  Du får lära dig leverera olika fastighetsrelaterade tjänster såsom felanmälningar, uthyrningar och hyresgästanpassningar. De verktyg och metoder som du lär dig ska hjälpa dig att förvalta dina fastigheter på ett kostnadseffektivt och kundorienterat sätt.

Kursinehåll:

För hela kursinnehållet se schema för de olika orterna.
De grundläggande ämnena är:

 • Ledarskap , kommunikation och
  personlig planering
 • Teknik
 • Fastighetsteknik
 • Juridik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsekonomi

 

Tomas berättar – om Diplomerad Fastighetsförvaltare

"Det här är en bransch som hela tiden utvecklas och det kräver i sin tur fler kvalificerade Fastighetsförvaltare."

BOKA PÅ NEWTON.SE