Öppna kurser

Hyresjuridik - fortsättningskurs

I vår fortsättningskurs tar vi ett steg vidare in i den hyresrättsliga lagstiftningen och ser hur den kan användas för att lösa uppkomna frågor, som t. ex bristande hyresbetalning, störningar eller vanvård av lägenheten.

Vi fortsätter att varva föreläsning och grupparbeten med förankring i verkligheten.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs vet du ungefärligt hur du kan tillämpa den hyresrättsliga lagstiftningen för enklare aktuella fall samt våga vara mer självständig i ditt arbete.

Målgrupp

Förvaltare, uthyrare, hyresdebiterare och andra som arbetar med hyresjuridiska frågor.

Kursinnehåll

Hyreslagens förverkanderegler
Rättelseanmaningar och varningsbrev
Obetalda hyror
Uppsägning av bostadshyresavtal
Bostadshyresgästens besittningsskydd
Uppsägning av lokalhyresavtal
Lokalhyresgästens besittningsskydd

Förkunskaper

Hyresjuridik – grundkurs eller liknande.