Öppna kurser

Hyresjuridik - grundkurs

Hyreslagens bestämmelser är kärnan i ett fastighetsföretags verksamhet. Det är därför viktigt att alla som arbetar i företaget har grundläggande kunskap om hyresjuridik.

Det är också viktigt att de som i vardagen har kundkontakten med hyresgästerna
känner till parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som följer av hyresavtalet.

Utbildningsmål

Under vår grundkurs i hyresjuridik får du lära dig de grundläggande hyresrättsliga bestämmelserna genom föreläsning varvat med praktiska gruppövningar med fall från praktiken.

Målgrupp

Förvaltare, uthyrare, hyresdebiterare och andra som arbetar med hyresjuridiska frågor.


Kursinnehåll

  • De grundläggande skillnaderna mellan bostadshyra och lokalhyra
  • Tillsvidareavtal eller tidsbestämda avtal, hyrestid och uppsägningstid
  • Lägenhetens skick och hinder och men i hyresrätten
  • Hyresgästens nyttjande av lägenheten
  • Överlåtelse av hyresrätten, upplåtelse i andra hand

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.