Öppna kurser

Lokalhyresjuridik - uppdateringsdag

Uppdateringsdagen är till för dig som arbetat ett tag med lokalhyresfrågor

Du kanske redan gått grundkursen i lokalhyresjuridik och känner att du vill  uppdatera dina kunskaper inom området. På kursen går vi tillsammans igenom olika rättsfall, domslut och ser även över de blanketter som används vid b.la uppsägning, överlåtelse och avstående från besittningsskydd. 

Utbildningsmål

Att bli uppdaterad inom lokalhyresjuridik om vad som händer just nu samt att få möjligheten att se över de blanketter som finns.

Målgrupp

Alla som arbetar med lokaluthyrningsfrågor.

Kursinnehåll

  • Det indirekta besittningsskyddet
  • Uppsägning av lokalhyresavtag
  • Medling i hyresnämnden
  • Uppskov med avflyttning
  • Ersättningstvist i tingsrätt
  • Nya rättsfall

Förkunskapskrav

Lokalhyresjuridik - grundkurs.