Öppna kurser

Praktisk juridik för fastighetsvärdar

Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av de juridiska regler som gäller i den vardagliga kontakten mellan fastighetspersonal och hyresgäster. Under kursens gång ges många tillfällen till att ställa frågor och diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet. Många exempel på hur olika situationer har lösts i verkligheten ges också. Därutöver förekommer flera lärorika grupparbeten.

Utbildningsmål

Efter kursen vet du vilka rättigheter och skyldigheter hyresvärden och hyresgästen har gentemot varandra. Du vet hur ni som hyresvärd får agera i olika situationer och vilka lagar ni kan åberopa för genomförandet.

Målgrupp

Medarbetare som har hyresgästkontakter, t.ex. husvärdar, bovärdar, vaktmästare, fastighetsskötare m.fl.

Kursinnehåll

Inledande genomgång, historisk bakgrund, olika typer av lagstiftning, besittningsskydd m.m.

  • Rätt till tillträde till lägenhet. När har fastighetspersonalen rätt att ta sig in i lägenheten utan tillstånd från hyresgästen?
  • När hyrestiden löpt ut
  • Övergiven lägenhet och övergivet gods
  • Underhåll
  • Parkeringsfrågor
  • Cyklar