Öppna kurser

Störningshantering i lägenhetsboende

Vi går igenom de olika störningstyperna som kan förekomma i lägenhetsboende, vad lagen säger och vad du som hyresvärd är skyldig att vidta för åtgärder då störningar förekommer.

Praktisk problemlösning är ofta grunden och därför kommer vi även att genomföra praktiska tillämpningsövningar. Du får bland annat gå igenom exempel på varningsbrev och störningsrapporter samt lära dig att själv upprätta sådana handlingar. Du får också arbeta med ett störningsärende från början till slut. Vi går även igenom reglerna i Personuppgiftslagen och avslutar dagen med att upprätta en handlingsplan för hantering av störningsärenden. Under kursen förekommer även flera lärorika grupparbeten.

Utbildningsmål

Efter kursen kan du definiera olika typer av störningar och vet vilka möjligheter som finns för att försöka komma tillrätta med störande grannar samt vad lagen säger och hur du bör agera i störningsärenden. Du kan även upprätta varningsbrev, störningsrapporter, hantera ett störningsärende i sin helhet samt gjort en egen handlingsplan för hanteringen av störningsärenden.

Målgrupp

Distrikt/Områdeschefer, förvaltare, bovärdar, uthyrare, säljare och förvaltningsassistenter m.fl. som arbetar med störningsärenden

 • Kursinnehåll

 • Inledande genomgång
 • Normer och normgivning
 • Kortfattad genomgång av hyresgästens skyldigheter
 • Störningsparagrafen, § 25 hyreslagen
 • Olika typer av störningar
 • När förekommer en störning i lagens mening
 • Vilka åtgärder skall hyresvärden vidta och när
 • Varningsbrev
 • Legala påföljder, §§42 och 46 hyreslagen
 • Hantering av störningar - förebyggande faktorer
 • Hantering av störningar - generellt och vid störningstillfället
 • Hantering av störningar - efterföljande fasen
 • Varningsbrev
 • Störningsrapport
 • Personuppgiftslagen
 • Bevisning och bevisvärdering
 • Praktiskt arbete med ett störningsärende
 • Handlingsplan

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.