Öppna kurser

Otillåten andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Svartkontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och ockerhyror medför omsättning av stora summor. En otillåten miljardindustri som nu våra lagstiftare hoppas ska bekämpas med nya regler som ska träda i kraft 1 oktober 2019.

Pressen blir hårdare på bostadsmarknaden vilket har lett till ett större intresse från hyresgästerna att ordna för sitt boende antingen på egen hand eller genom byten och andrahandsuthyrningar. Under den här utbildningsdagen går vi igenom lagreglerna för byte och andrahandsuthyrning där vi studerar hyresnämndernas praxis, diskuterar handläggningsrutiner och utbyter erfarenhet av våra olika sätt att arbeta med frågorna. Vi går också igenom möjligheterna att ingripa mot otillåtna byten och andrahandsupplåtelser.

Utbildningsmål

Efter genomgången kurs kan du genomförandet av hur ett korrekt lägenhetsbyte och en andrahandsuthyrning skall ske, du kan  handläggningsrutinerna och vet när och hur du kan ingripa i otillåtna byten
och andrahandsuthyrningar.

Målgrupp

Förvaltare, uthyrare, hyresdebiterare och andra som arbetar med hyresjuridiska frågor.

Kursinnehåll

  • Byte av lägenhet
  • Andrahandsuthyrning
  • Handläggningsrutiner
  • Otillåtna byten och andrahandsupplåtelser
  • Nya regler 2019

Förkunskap

Hyresjuridik – grundkurs eller liknande.