Öppna kurser

Möten i mångfalden - att arbeta bland olika kulturer

En utbildning om möten i mångfalden Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i en värld där gränserna suddas ut. Vi måste förstå de kulturella koderna för att bli bra på att möta alla kunder och medarbetare på ett professionellt sätt.

Därför arrangerar vi en utbildningsdag där målet är att se lönsamheten i mångfalden och att öka förmågan att tolka olika situationer på ett mer korrekt sätt. Kan vi göra det, ökar såväl trivseln som lönsamheten. Interkulturell kompetens och därmed
god kommunikation är en nyckel till framgång. Målet med utbildningen är att få insikt i och förståelse för olika kulturella varianter och värderingar. Men också få förståelse för vad det innebär att komma till ett nytt land med andra värderingar och ett annat sätt att leva. Genom kunskap och insikt får man verktyg som förenklar vardagen i ett
mångkulturellt samhälle.

Kursinnehåll

  • Vad är kultur?
  • Att komma till ett nytt land
  • Vilka är det som kommer och var bor de?
  • Begrepp och ord som kan tolkas på olika sätt
  • Individ- och grupporienterade kulturer
  • Skuld- och skamkulturer
  • Olika tidsuppfattningar
  • Hur ser det ut i våra bostadsområden?

Vi varvar föreläsning med grupparbeten och bikupediskussioner.