Öppna kurser

Service och kundrelationer i fastighetsbranschen

Det omtänksamma fastighetsföretaget sätter människan i centrum och dagens fastighetsförvaltning bygger till stor del på goda relationer.

För att lyckas måste vi vara duktiga på kommunikation och utveckla vår förmåga att ge god service. Kursen ger, genom en blandning av teori och praktik, en ökad förmåga att hantera alla sorters kunder och ger medarbetarna en möjlighet att lyfta svåra möten och få konkreta tips kring hur man kan skapa ett positivt möte,

Utbildningsmål

Efter kursen kan du arbeta med praktisk kundvård, sätta in rätt åtgärd för att skapa goda kundrelationer samt arbeta kundorienterat i varje möte med hyresgästerna.

Målgrupp

Alla anställda i fastighetsbranschen som har kundkontakter och därför behöver arbeta med kundrelationer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

Vårt kursinnehåll har sin grund i kommunikation där du får träna både att lyssna och föra en dialog som leder  fram till en  lösning på  problemet.  I utbildningen lär du dig även att hantera en av våra mest centrala företeelser, konflikten. Konflikter berör oss alla och är ständigt lika aktuellt, både i teorin som i praktiken.

  • Vad är service och varför ska i ägna oss åt det?
  • Så styr du kundens förväntningar
  • Servicetrappan
  • Give love – Get love
  • Få kunden att vara tydlig med sina behov
  • Professionell problemhantering
  • Utmanande kunder – svåra servicesituationer