Öppna kurser

LEXICON Erfarenhetsträff för Fastighetstekniker och Bovärdar

Välkommen till fastighetsbranschens egen mötesplats för fastighetstekniker och Bovärdar! Årets tema: ”EcoDriving av fastighet” och Möten i vardagen

Nu har du som fastighetstekniker och bovärd möjligheten att tillbringa två intensiva, innehållsrika och roliga dagar tillsammans med andra kollegor från olika bostadsföretag runt om i landet. Starta sommaren på topp genom att ta del av denna möjlighet till utveckling och nätverkande!

Varför erfarenhetsträff för fastighetstekniker och bovärdar?

Tillsammans skapar vi en plats för erfarenhetsutbyte mellan dig och andra kollegor i landet där du kan nätverksbygga, ta till dig nya idéer och utvecklas både i företaget och som individ.

Idag hinner vi inte med, eller tar oss helt enkelt inte tiden, att på företaget prata och diskutera nya arbetssätt. Lexicon Erfarenhetsträff fyller därför ett stort behov som inspirationskälla och ger dig ett bra tillfälle till erfarenhetsubyte.

Omfattning

En och en halv dag. Vi startar ca kl 10 första dagen och avslutar dag 2 med lunch kl 13. Mer detaljerat program kommer med kallelsen.

Upplägg och innehåll

Lexicons Erfarenhetsträff är inte en vanlig kurs. Det är en erfarenhetsträff där vi lotsar deltagarna genom konferensdagarna men det är deltagarna själva som bidrar med stora delar av innehållet genom de egna erfarenheterna och sitt engagemang.

Kvällen ägnas även den åt erfarenhetsutbyte, men under mer avslappnade former och en god middag.

Internat

Erfarenhetsträffarna genomförs på internat. Vi tar hand om bokning av logi för samtliga deltagare på Säröhus. Har du en bit att resa och vill anlända till Säröhus kvällen före så anger du det i anmälningsblanketten.

Till årets erfarenhetsträff har vi bjudit in energispecialisten och driftexperten Willy Ociansson.

Willy har ägnat hela sitt vuxna liv åt energi i alla dess former både inom processindustrin och hos stora fastighetsägare över hela Sverige. Han är dessutom innovatör med många uppfinningar inom energiområdet på sitt samvete.
Willy har bl.a. utnämnts till ”Årets Energirådgivare” av Energimyndigheten och ”Årets Innovatör” av ALMI.

Har du grepp om fastighetens energianvändning?
Hur kan man skapa en metod och ett arbetssätt för att hitta husets energitjuvar?

Vi startar upp träffen med att lyssna till Willys föreläsning om konceptet
”EcoDriving av fastighet”.

Willy föreläser om hur han, tillsammans med förvaltare och driftpersonal, går igenom en stor fastighet i syfte att hitta fel som leder till dålig komfort och hög energinota. Många av felen visar sig bero på att
fastighetens olika system inte samarbetar med varandra trots att varje enskilt system fungerar var för sig. Förvaltningspersonalen lär sig genom detta Willys sätt att jobba för att på kort tid hitta dessa felkällor samtidigt som genomgången leder till en konkret lista på vad som behöver åtgärdas

Willys intressanta föreläsning innehåller:

  • Har du en bra energistrategi och vad är en bra energistrategi?
  • Kan jag lita på energimätare och vattenmätare?
  • Behövs alla installationer och vad gör jag med det som verkar onödigt?
  • Hur kan man tolka och analysera kundernas klagomål på brister i innemiljön?
  • Var ska jag leta och vilka åtgärder gör kunderna nöjda?

Möten i vardagen

Ibland är mötet med andra människor inte alltid så enkelt.

Hyresgäster, kollegor och chefer som inte vill lyssna på vad du säger utan bara kör på och kräver? Människor som inte accepterar ett NEJ?

  • Vem är jag i mötet?
  • Hur påverkar det min omgivning?

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i en värld där gränserna suddas ut. Vi måste förstå de kulturella koderna för att bli bra på att möta alla kunder och medarbetare på ett professionellt sätt. Därför passar vi på att vid denna träff ta upp detta viktiga ämne, för när vi lyckas med att möta våra kunder och medarbetare så ökar såväl trivseln som lönsamheten. Interkulturell kompetens och därmed god kommunikation är en nyckel till framgång. Kultur skapas och omskapas i samspelet mellan oss människor.

Så varför är kunskapen av kulturmöten viktigt? Vilka erfarenheter har du av kulturkrockar? Hur hanterade du dem? Hur påverkar du din omgivning genom din roll som anställd? Positivt och/eller negativt. Vilka risker ser du med att använda kultur som förklaring till ditt och andra människors handlande? Erfarenhetsträffarna genomförs på internat. Vi tar hand om bokning av logi för samtliga deltagare på

Medverkande och kontakt

Susanne Svensson.
Susanne är föreläsare och utbildningsrådgivare på Lexicon Fastighet med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen.
E-post: Visa e-postadress.

Tel: 010-471 10 66

Gunilla Kajrup.
Gunilla är beteendevetare och utbildar i motiverande samtal, konflikthantering och som framtidsverksstadsledare.

Kursprogram i PDF