Öppna kurser

PLUS Träffpunkt för uthyrare och bosäljare

Välkommen till fastighetsbranschens egen mötesplats för uthyrare och bosäljare. Tillbringa två intensiva, innehållsrika och roliga dagar tillsammans med uthyrare och bosäljare från olika bostadsföretag runt om i landet!

Omfattning

En och en halv dag. Vi startar ca kl.10 första dagen och avslutar dag 2 med lunch kl. 13. Mer detaljerat program kommer med kallelsen.

Upplägg och innehåll

PLUS Träffpunkt för uthyrare och bosäljare är inte någon vanlig kurs. Vi står för  grundstrukturen och kommer att lotsa deltagarna igenom konferensdagarna, men stora delar av innehållet bygger på deltagarnas egna erfarenheter och engagemang. Vi kommer som vanligt att kontakta samtliga deltagare innan Träffpunkten startar genom att vi skickar ut en enkel frågeenkät som fylls i och returneras till oss. Sammanställningen ger oss den viktiga information vi behöver för att bättre kunna planera och arbeta fram aktuella och intressanta grupparbeten. Vi kommer som vanligt att varva grupparbeten med diskussioner i stor grupp. Kvällen ägnas även den åt erfarenhetsutbyte, men under mer avslappnade former och middag.

Träffpunkt för uthyrare och bosäljare

Vi har skapat en möjlighet för erfarenhetsutbyte mellan fastighets- och bostadsbranschens alla uthyrare och säljare, en mötesplats som ger tillfälle till nätverksbyggande och en chans till nya idéer där både företaget och du som individ utvecklas. Dagens höga tempo på arbetsplatserna  och organisationernas allt mer  slimmade personalstyrka innebär ofta att det inte finns tid för att prata och diskutera  nya arbetssätt. Träffpunkten har visat sig fylla ett stort behov som inspirationskälla för uthyrare och bosäljare. 

Internat

Träffpunkten genomförs på internat. Vi tar hand om bokning av logi för samtliga deltagare på respektive  konferensanläggning. Har du en bit att resa och vill anlända till konferensanläggningen kvällen före så anger du det i din anmälan. För helpension i enkelrum tillkommer 3 100 kr per deltagare.

Bokning av logi

När du bokar din kursplats bokas du automatiskt för en natts logi för en person inkl. helpension. 

 

Tema HT 2019 - Kommer senare

Höstens tema presenteras under 2019.