Öppna kurser

Beskärning av buskar och träd

I denna kurs lär du dig på ett korrekt sätt utföra uppbyggnad, underhåll och föryngringsbeskärning av träd och buskar.

Vi går igenom växternas fysiologi och yttre byggnad och betydelsen av växternas
behov av rätt markstruktur och växtnäring. Kursen varvas med teori och praktik där 50 % av tiden består av praktiska beskärningsövningar utomhus.

Utbildningsmål

Efter utbildning skall du Känna till grundläggande träd och buskbeskärning. Hantera och använda rätt verktyg för beskärningsarbetet.

Målgrupp

Miljövärdar, park och utemiljöarbetare, fastighetsskötare, anläggningsarbetare.

Kursinnehåll

Växtfysiologi
Växtkännedom
Träd och buskars skötselbehov
Beskärningsteknik
Uppbyggnadsbeskärning
Underhållsbeskärning
Föryngringsbeskärning

Förkunskaper

Kursen skötsel och förvaltning eller motsvarande.