Öppna kurser

Lekplatser - säkerhet och skötselrutiner

Du som arbetar med skötsel av utemiljöer i en förvaltning eller i ett bostadsföretag och vill lära dig mer om vilka krav som ställs på säkerheten kring våra lekplatser har glädje av denna kurs.

Du får lära dig det du som skötselarbetare behöver kunna för att uppfylla de krav som ställs på driftspersonalen i säkerhetsstandarden.

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna ha kännedom om de krav som ställs på driftpersonal i SS EN 1176-7, dvs. kunna utföra rutinmässig visuell kontroll och enklare funktionskontroll. Kursen bygger på Lärande i arbete och praktiska övningar kombineras med teoretiska avsnitt.

Målgrupp

Miljövärdar, Bovärdar, Fastighetsskötare, Park- ochutemiljöarbetare mfl.

Kursinnehåll

Under kursdagarna löser vi olika uppgifter och får svar på frågorna:

  • Vad är en bra lekmiljö?
  • Vem bär ansvaret?
  • Hur hittar jag i SS EN 1176 och 1177?
  • Hur hittar jag effektivast fel i praktiken?
  • Vad ska jag tänka på när jag bygger en lekplats?
  • Hur gör jag ett åtgärdsprogram utifrån ett besiktningsprotokoll?

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.