Öppna kurser

Motorsågsutbildning - grundkurs (enligt Säker Skog)

En kurs för alla som använder motorsåg i sitt arbete vid skötsel av utomhusmiljö.

Att arbeta med motorsåg är riskfyllt och endast personal med stor kunskap  och  aktuell  erfarenhet  ska  anlitas. Det åligger varje företagare och arbetsledare att övervaka så att arbete med motorsåg utförs på rätt sätt och att säkerhetsföreskrifter och anvisningar enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 200:2 uppfylls.

Motorsågskörkort

Efter  avslutad  utbildning  och  godkänt  teoretiskt och praktiskt prov, utfärdas ett personligt motorsågskörkort klass AB. Körkortet intygar att innehavaren har kunskaper enligt Säker Skogs riktlinjer och kvalitetsnormer för respektive körkortsnivå.

Målgrupp

Du som arbetar praktiskt med skötsel och underhåll av utemiljö.

Kursinnehåll

 • Säkerhetsregler och arbetarskydd
 • Motorsågens konstruktion och funktion
 • Skötsel och vård, säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning av kedja
 • Arbetsteknik, praktiska övningar
 • Enklare apteringsregler
 • Teoretiskt samt praktiskt prov för motorsågskörkort klass AB enligt Säker Skog

Skyddsutrustning

Erforderlig skyddsutrustning för arbete med motorsåg samt röjsåg skall tas med och bäras av samtliga deltagare under de praktiska avsnitten i kursen.

Det innebär:

 • Skyddsbyxa
 • Stövlar/kängor med sågskydd och stålhätta
 • Hjälm med hörselskydd och visir
 • Skyddshandskar
 • Jacka/väst med varselfär