Öppna kurser

Röjsågsutbildning (enligt Säker Skog)

Utbildningen för röjsågsanvändare syftar till att ge kursdeltagarna sådana kunskaper så att de på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera röjsågen i skilda miljöer och utrustad med olika skärverktyg och tillbehör.

Uppkörning och prov för Säker Skogs röjsågskörkort, nivå RA, ingår som en del av utbildningen.

Viktigt att känna till om sågkorten

Att man genomgår denna utbildning innebär inte att man med automatik får ett sågkort. Förutsättningarna för att få ett sågkort är att deltagarna efter avslutad utbildning genomför både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med godkänt resultat för att kunna erhålla körkortet. PLUS Utbildning AB kommer att genomföra dessa prov i anslutning till utbildningen och vid godkänt resultat skickas sågkorten till deltagarna i efterhand.

Målgrupp

Du som arbetar praktiskt med skötsel och underhåll av utemiljö.

Kursinnehåll

 • Gällande säkerhetsbestämmelser enligt AFS
 • 2012:01 samt risker som är förknippat med användning av röjsågen
 • Säkerhetskontroll av röjsåg och personlig skyddsutrustning
 • Röjsågens skötsel samt underhåll av skärutrustning inklusive filning av klingor
 • Justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • Start och hantering av röjsågen
 • Arbetsteknik vid grästrimning och röjning av sly, buskar och mindre träd

Skyddsutrustning

Erforderlig skyddsutrustning för arbete med motorsåg samt röjsåg skall tas med och bäras av samtliga deltagare under de praktiska avsnitten i kursen.

Det innebär:

 • Skyddsbyxa
 • Stövlar/kängor med sågskydd och stålhätta
 • Hjälm med hörselskydd och visir
 • Skyddshandskar
 • Jacka/väst med varselfär