Öppna kurser

Access VBA-programmering

Denna kurs passar dig som vill kunna använda VBA-programmering för att skapa applikationer till Access.

Du lär dig VBA, allt från grunden till mer avancerade funktioner. Bland de mer avancerade funktionerna kommer du att få värdefulla kunskaper i hur du kommunicerar med andra program, exempelvis för att skicka e-post som innehåller data från Access. Efter utbildningen kommer du att kunna skapa och anpassa menyer och verktygsfält effektivt med hjälp av VBA-kod.

Utbildningsmål

Du kommer att kunna skapa applikationer för Access och få breda kunskaper om programmets mer avancerade funktioner.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som behöver kunna skapa kraftfulla Access-applikationer.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår kurs Access Fortsättningskurs.

Nästa steg

Du kan komplettera dessa kunskaper med vår utbildning VBA-programmering i Microsoft Excel.

Innehåll Access VBA-programmering

Introduktion

 • vad kan man använda VBA till
 • menyelement
 • skapa en ny knapp med kontrollguiden
 • Visual Basic-Editorn
 • redigera kod
 • skriva egen kod

Koppla kod till andra kontroller

 • händelser markering, avmarkering, klick etc
 • styra inmatning i Textrutor
 • kombinationsrutor
 • styra vad som händer när en kryssruta för- eller avbockas

Funktioner, konstanter och variabler

 • variabler, datatyper och konstanter
 • Msgbox, Inputbox

Skriva funktioner och procedurer

 • vad är skillnaden mellan procedurer och funktioner
 • skapa och namnge moduler
 • skapa procedurer Sub & funktioner Function
 • deklarera och använda argument till procedurer och funktioner

Objektorientering

 • objekt, metoder och egenskaper
 • objektgrupper, objektgranskaren

Formulär

 • lägga till och ta bort filter i formulär
 • obundet formulär
 • flikkontroller
 • PopUp formulär
 • uppdatera med refresh och requery

Flera beslutsstrukturer

 • If-Then-Else-ElseIf
 • Select-Case
 • For-Next, For-Each-Next
 • händelser i rapporter och dataåtkomstsidor

Jobba med tabelldata

 • Do Until-Loop
 • filtrering
 • lite SQL
 • hämta data från en tabell
 • skapa en ny tabell utifrån filtrerad data

Kommunicera med andra program

 • starta ett icke Office-program
 • använda SendKeys
 • starta och avsluta Word
 • referera till Words objektbibliotek
 • skicka information till och från Word
 • kommunicera med andra Office-program

Felhantering och felsökning