Öppna kurser

Access VBA-programmering

Denna kurs passar dig som vill kunna använda VBA-programmering för att skapa applikationer till Access.

Du lär dig VBA, allt från grunden till mer avancerade funktioner. Bland de mer avancerade funktionerna kommer du att få värdefulla kunskaper i hur du kommunicerar med andra program, exempelvis för att skicka e-post som innehåller data från Access. Efter utbildningen kommer du att kunna skapa och anpassa menyer och verktygsfält effektivt med hjälp av VBA-kod.

Utbildningsmål

Du kommer att kunna skapa applikationer för Access och få breda kunskaper om programmets mer avancerade funktioner.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som behöver kunna skapa kraftfulla Access-applikationer.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande vår kurs Access Fortsättningskurs.

Nästa steg

Du kan komplettera dessa kunskaper med vår utbildning VBA-programmering i Microsoft Excel.

Innehåll Access VBA-programmering

Introduktion

  • vad kan man använda VBA till
  • menyelement
  • skapa en ny knapp med kontrollguiden
  • Visual Basic-Editorn
  • redigera kod
  • skriva egen kod

Koppla kod till andra kontroller

  • händelser markering, avmarkering, klick etc
  • styra inmatning i Textrutor
  • kombinationsrutor
  • styra vad som händer när en kryssruta för- eller avbockas

Funktioner, konstanter och variabler

  • variabler, datatyper och konstanter
  • Msgbox, Inputbox

Skriva funktioner och procedurer

  • vad är skillnaden mellan procedurer och funktioner
  • skapa och namnge moduler
  • skapa procedurer Sub & funktioner Function
  • deklarera och använda argument till procedurer och funktioner

Objektorientering

  • objekt, metoder och egenskaper
  • objektgrupper, objektgranskaren

Formulär

  • lägga till och ta bort filter i formulär
  • obundet formulär
  • flikkontroller
  • PopUp formulär
  • uppdatera med refresh och requery

Flera beslutsstrukturer

  • If-Then-Else-ElseIf
  • Select-Case
  • For-Next, For-Each-Next
  • händelser i rapporter och dataåtkomstsidor

Jobba med tabelldata

  • Do Until-Loop
  • filtrering
  • lite SQL
  • hämta data från en tabell
  • skapa en ny tabell utifrån filtrerad data

Kommunicera med andra program

  • starta ett icke Office-program
  • använda SendKeys
  • starta och avsluta Word
  • referera till Words objektbibliotek
  • skicka information till och från Word
  • kommunicera med andra Office-program

Felhantering och felsökning