Öppna kurser

Arbeta effektivt i Excel

I denna kurs har vi samlat mängder av effektiva Excel-funktioner, som berör listor, format, funktioner, beräkningar, utskrifter och diagram. Du lär dig även hur pivottabeller fungerar samt hur du kan skapa och använda ett makro. Allt på en enda dag.

Utbildningsmål

Du får djupare kunskaper om de funktioner du kanske redan kan, men sannolikt även nya insikter om effektiva funktioner du inte visste fanns. Du får tillfälle att skapa pivottabeller och makron, för att nämna ett par exempel.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som vill gå en omfattande heldagskurs, laddad med de bästa effektivitetstipsen.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat lite i Excel och exempelvis någorlunda känna till hur man skapar enkla beräkningar, cellformateringar samt enklare former av diagram.

Nästa steg

Lexicons påbyggnadsutbildningar, exempelvis inom makron, pivottabeller eller bygga kalkylmodeller.

Innehåll

BACKSTAGE/ARKIV-MENYN

 • Fästa Excel-filer
 • Dela Excel-filer
 • Spara i molnet och på andra platser
 • Ändra allmänna inställningar för nya arbetsböcker och sekretess
 • Hantera arbetsbokens information (sökväg, kontrollera fel, versionshistorik) 

FORMAT

 • Anpassade cellformat
 • Villkorsstyrd formatering (exempelvis se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna)
 • Teman

LISTOR

 • Formatera som tabell
 • Låsa rad och kolumnrubriker vid skrollning
 • Sortera i flera nivåer, efter färger och ikoner
 • Filtrera efter färg
 • Kontrollera dubbletter
 • Snabbanalys

BERÄKNINGAR

 • Absoluta referenser
 • 3D-kalkylering
 • Felhantering

FUNKTIONER

 • Statistiska funktioner
 • Leta-upp-funktioner
 • Logiska funktioner

DIAGRAM

 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Minidiagram

SAMARBETE

 • Dela arbetsböcker och arbeta samtidigt

UTSKRIFTSFORMAT

 • Hantera sidbrytningar
 • Skriva ut rader överst på varje sida
 • Exportera till PDF

INTRODUKTION PIVOTTABELL

 • Infoga rekommenderade pivottabeller

INTRODUKTION TILL MAKRON

 • Spela in makrosekvens
 • Använda ett makro

SMARTA KORTKOMMANDON