Öppna kurser

Excel för projektledare och assistenter

Målet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel som ett administrativt verktyg och kunna skapa snygga uppställningar, listor och tidplaner som effektiviserar dina och andras arbetsuppgifter.

Målgrupp

Utbildningen är särskilt anpassad för dig som vill kunna använda Excel som ett verktyg inom projektarbeten. Under utbildningens gång kommer vi tillsammans arbeta med praktiska exempel utifrån rollerna som projektledare och projektassistent.

Förkunskaper

Inför utbildningen bör du ha kunskaper motsvarande Lexicons grundkurs i Excel.

Innehåll Excel för projektledare och assistenter

  • Listhantering
  • Skapa och redigera beräkningar, räkna med tid
  • Funktionerna OM, LETARAD, ANTAL
  • Skapa och redigera linjediagram
  • Minidiagram
  • Import av extern data
  • Pivottabeller
  • Villkorsstyrd formatering
  • KPI (Key Performance Indicator/utfall jämfört med mål)
  • Skapa kopplad utskrift med brev/etiketter i Word från en adresslista i Excel