Öppna kurser

Våra bästa tips och tricks i Excel

I denna kurs har vi samlat mängder av smarta Excel-funktioner, som exempelvis berör listor, format, funktioner, beräkningar, utskrifter och diagram. Du lär dig även hur pivottabeller och pivotdiagram fungerar samt hur du kan skapa och använda ett makro. Allt på en enda dag.

Utbildningsmål

Du får djupare kunskaper om de funktioner du kanske redan kan, men sannolikt även nya insikter om smarta funktioner du inte visste fanns. Du får tillfälle att skapa pivottabeller och makron, för att nämna ett par exempel.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som vill gå en omfattande heldagskurs, laddad med de bästa tips och tricksen.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat lite i Excel och exempelvis någorlunda känna till hur man skapar enkla beräkningar, cellformateringar samt enklare former av diagram.

Nästa steg

Lexicons påbyggnadsutbildningar, exempelvis inom makron, pivottabeller eller bygga kalkylmodeller.

Innehåll Våra bästa tips & tricks i Excel

GRUNDER

 • Backstage/Arkivmenyn

FORMAT

 • Anpassade talformat
 • Datumformat
 • Villkorsstyrd formatering (exempelvis se till att minus-siffror blir röda och plus-siffror gröna)

LISTOR

 • Formatera som tabell
 • Låsa rad och kolumnrubriker vid skrollning
 • Sortera i flera nivåer, efter färger och ikoner
 • Filtrera efter färg
 • Kontrollera dubbletter
 • Skapa egna automatiska listor (för autofyllning)

BERÄKNINGAR

 • Prioriteringsregler
 • Absoluta referenser
 • Beräkningar med datum
 • Beräkningar mellan kalkylblad

FUNKTIONER

 • Statistiska funktioner
 • Leta-upp-funktioner
 • Logiska funktioner

DIAGRAM

 • Ändra källdata
 • Infoga nya- och ta bort serier
 • Minidiagram

UTSKRIFTSFORMAT

 • Utskriftsområde
 • Skapa och ta bort sidbrytning
 • Skriva ut rader överst på varje sida

INTRODUKTION PIVOTTABELL

 • Skapa pivottabell
 • Skapa pivotdiagram

INTRODUKTION TILL MAKRON

 • Spela in makrosekvens
 • Använda ett makro

SMARTA KORTKOMMANDON