Öppna kurser

Bemästra att Analysera och Visualisera data med Power BI

I den här kursen lär du dig hur man sammanställer, utforskar och visualiserar data med hjälp av Power BI desktop. Vi går igenom de olika stegen hur man importerar och arbetar med data för att sedan skapa en klickbar instrumentpanel och slutligen publicera till Power BI-tjänsten. Efter varje tillfälle får du tillgång till övningsmaterial. Kursen spelas in, så du kan repetera den i egen takt.

Målgrupp

Utbildningen vänder till dig som vill kunna de olika momenten föra att skapa rapporter med PowerBI. Importera, behandla datamodeller och sedan visualisera det med hjälp av PowerBI desktop och Power BI-tjänsten.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs i Power BI. Du bör ha bra kunskaper i Excel, framför allt med formler motsvarande vår Excel fortsättningskurs.

Del 1 - Intro
31/8, klockan 14:30-16:00

 • Vad är Power BI?
 • Vad kan man göra?
 • Vem är det för?
 • Hur ska man tänka?
 • Genomgång av kommande 4 avsnitt för att förstå slutresultatet av kursen

Del 2 - PowerQuery
7/9, klockan 14:30-16:00

 • Olika källor
 • Importera
 • Rensa data
 • Koppla och lägga till data
 • Datamodell eller inte datamodell

Del 3 - Hantera datamodeller
14/9, klockan 14:30-16:00

 • Koppla samman olika källor
 • Beräknade kolumner
 • Mått (DAX)
 • Modellera data

Del 4 - Visualisera
21/9, klockan 14:30-16:00

 • Bygga instrumentpanel
 • Olika innehållstyper
  • Diagram
  • Kartor
  • Tabeller
  • Matriser
  • Kort
  • Mätare
  • KPI
  • Viktiga influerare
  • Frågor och svar
 • Visualiseringar från AppSource
 • Publicera

Del 5 - Power BI-tjänsten
28/9, klockan 14:30-16:00

 • Power BI Online
 • Mobilt
 • Power BI från Excel
 • Demo Direkt anslutningar mot SQL
 • Exportera till PowerPoint eller PDF
 • Skapa appar och publicera
 • Sammanfattning