Öppna kurser

Excel Grund - 4 halvdagar - FLEX

Välkommen till vår FLEX-utbildning i Excels grunder. Denna utbildning är framtagen för att ha största möjliga flexibilitet för dig som deltagare. Du har möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt vilket kan passa bra nu när hemmaarbete är en vardag för många. Eftersom den också bygger på halvdagar är vår förhoppning att det blir lättare att kombinera med jobbet samt att du kan tillgodogöra dig mer då det finns möjlighet till repetition mellan utbildningstillfällena. Via den här utbildningen lär du dig grunderna i Excel och vinner ett flertal praktiska tips på hur du kan utnyttja programmet på ett ännu effektivare sätt i din vardag. Du får även en mycket god inblick i de nya funktioner som senaste Excel-versionen erbjuder.

Utbildningsmål

Efter denna utbildning kommer du att kunna arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Excel. Du kommer kunna skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du lär dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera dina data med snygga diagram på ett tydligt och överskådligt vis, både via utskrifter och på skärm.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel, och därmed kunna skapa och redigera kalkyler.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande någon av Lexicons grundkurser i Windows.

Nästa steg

Exempelvis Excel fortsättningskurs eller någon av våra andra fördjupningskurser i Excel.

Innehåll Excel Grund

Grunder

 • Programfönstret – gränssnittet
 • Navigering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar
 • Markören och markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Snabbfyll
 • Hantera rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat
 • Dela
 • Hjälpen Sök
 • Pek- eller musläge

Beräkningar

 • Skapa formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser

Format

 • Justering av celler
 • Formatera tal, tecken, datum
 • Hämta format
 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd
 • Tabellformat 
 • Teman

 Utskriftsformat

 • Utskriftsformat
 • Förhandsgranskning
 • Utskriftsområde
 • Hantera sidbrytningar
 • Sidhuvud och sidfot
 • Marginaler
 • Stående/liggande orientering
 • Skriva ut stödlinjer
 • Skriva ut rader överst på varje sida

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga och ta bort kalkylblad
 • Namnge kalkylblad
 • Flytt och kopiering av kalkylblad
 • Flytta blad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd och format vid kopiering
 • Formler som länkas mellan kalkylblad
 • Skapa grupper av kalkylblad

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Beräkna automatiskt
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM

Diagram

 • Skapa diagram
 • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra diagrammets källdata
 • Infoga nya serier och ta bort serier
 • Ta bort diagram
 • Miniatyrdiagram
 • Skapa prognos

Tabeller/Listor

 • Allmänt om tabeller
 • Skapa och hantera tabell
 • Behålla rader och kolumner synliga vid bläddring
 • Sortering
 • Flera nivåer av sortering
 • Autofilter
 • Anpassa autofilter
 • Filtrera efter färg och ikoner
 • Dataverifiering