Öppna kurser

Excel PowerPivot och Power BI

Det här är kursen för dig som vill hitta nya vägar att visualisera och transformera data och dela med dig av interaktiva rapporter till ledning och kollegor.

Eller så har du kanske börjat märka att data och information som lagras på olika platser börjar växa till mängder som inte lägre är lätt att hantera och ha kontroll över i dina "vanliga" Excelfiler. Då är Power Pivot och Power BI (business intelligence) utmärkta verktyg för att sammanställa och göra analyser för att få kontroll över vardagen.

Utbildningsmål

Efter utbildningen får du en grundläggande förståelse för relationsdatabaser, Powerpivot och Power BI. Du kommer ha kunskaperna för att koppla upp dig mot databaser och kunna analysera data, producera rapporter och utforma beslutsunderlag baserade på stora mängder data.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons Excel fortsättningskurs eller Rapport och analys med pivottabeller.

Innehåll Excel PowerPivot och Power BI


Inledning

 • Introduktion
 • Skillnad mellan Pivot och Power Pivot
 • Skapa en datamodell med Power Pivot
 • Slå på verktygen PowerPivot, PowerView och PowerMap
 • Hämta och installera MS Silverlight (krävs för att kunna använda PowerView)
 • Hämta och installera nycklar till RegEdit (krävs för att kunna använda Silverlight)
 •  

Hämta extern data

 • Hämta data från en Access databas
 • Hämta data från en Excel arbetsbok
 • Hämta textfiler
 • Skapa relationer mellan tabellerna från de olika källtyperna
 • Hämta bara delar från externa datakällor

Hantera din Power Pivot-tabell

 • Hantering av tekniska kolumner och tabeller som ej behöver tillgängliga i slutliga rapporten
 • Lägga till kolumner (beräknande och beskrivande)
 • Uppslagstabeller
 • Redigera relationer

Beräkningar i Power Pivot

 • Beräknade mått, skriva formler för beräknande mått
 • DAX funktionen SUM()
 • Delsumma
 • Beräkningsområdet
 • Implicita/Explicita beräkningar

DAX-funktioner (Data Analasis eXpressions)

 • Funktionen RELATED()
 • Hantera datum med DAX-funktioner och med uppslagstabeller
 • CALCULTATE(), RELATEDTABLE(), DISTINCTCOUNT(), SUMX(), FILTER()
 • Beräkningar utan filter ALL(), ALLSELECTED()
 • Beräkningar med division, för att dölja felmeddelande IF(), BLANK()
 • Skapa KPIer (Key Performance Indicators)
 • Hierarkier
 • Snabbutforskning
 • Perspektiv
 • Mer om DAX-funktioner och formler

Bygga datamodeller

 • Excel vs. Power Pivot-metoden

Power BI

Microsofts svit för Business Intelegence

 • Power Query
 • Power View
 • Power Map
 • Power BI for Desktop är en egen kurs!
 • Detta är utanför vad man hinner gå igenom under två dagar.