Öppna kurser

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

Utbildningen vänder sig till dig som är en erfaren Excel-användare och redan har kommit igång med grunderna i VBA-programmering och nu vill ta nästa steg i din användning av VBA för att kunna automatisera dina rutiner.

Vi inleder med en kort repetition av grunderna i VBA-programmering, för att därefter oss fördjupa oss och titta närmar på hur du kan arbeta för att göra Excel till ditt nav för olika arbetsuppgifter.

Utbildningsmål

En djupare kunskap om VBA-programmering. Du kommer att kunna utveckla applikationer i Excel för att effektivt automatisera uppgifter som tidigare krävt manuellt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag använder grundläggande VBA-programmering men som vill komma vidare och fördjupa dina kunskaper.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons utbildning Excel VBA-programmering

Nästa steg

Lexicons övriga påbyggnadskurser i Excel.

Innehåll Excel VBA 2

 • Repetition av grunderna i VBA-programmering
 • Objektsmodell och variabler
 • Mer om att skriva kod
 • Hur kan jag enkelt distribuera mina makron
 • Lär dig arbeta med mer avancerad formelhantering
 • Mer om att arbeta med textfiler
 • Presentation av ActiveX Data Objects
 • Hur kan jag styra andra program från Excel med OLE-Automation
 • Samarbete med andra program
 • Skapa smartare diagram med automatik
 • Tips och lösningar kring vanliga frågeställningar

Under utbildningen kommer vi även att ”scanna av” och gå in lite djupare på delar som är intressanta för just de deltagare som är med på kursen.