Öppna kurser

Google Sheets

Google Sheets är ett kalkylprogram med många funktioner för dina filer i Google Drive.

Utbildningsmål

Efter denna utbildning kommer du att kunna arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Google Sheets. Du kommer kunna skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du lär dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera dina data med diagram.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Google Sheets.

Innehåll

Grunder

• Programfönstret
• Mata in och ändra värden
• Autofyll
• Markeringsmetoder
• Kopiera och flytta
• Infoga/ta bort/dölja/ändra storlek på rader och kolumner
Formler och beräkningar
• Skapa och redigera formler (med skriv- respektive klickmetoden)
• Autosummering
• Absolut och relativ referens
Formatering
• Justera celler
• Centrera över kolumner
• Kantlinjer och fyllningsfärg
• Teman
• Cellformat
• Talformat
• Hämta och radera format
• Marginaler
• Sidhuvud och sidfot
• Bladflikar

Länkar

• Länkar mellan blad
• Hyperlänkar

Funktioner

• Statistiska funktioner med funktionsguiden (MIN, MAX, MEDEL, MEDIAN)
• Funktionen OM

Diagram

• Skapa och redigera diagram

Listor

• Skapa tabell av en lista
• Sortera och filtrera lista

Utskrift

• Utskriftsalternativ, förhandsgranska