Öppna kurser

Arbeta effektivt med långa dokument i Word

Du lär dig använda/ändra formatmallar för att snabbt formatera text, skapa innehållsförteckning, arbeta med navigeringsfönstret för att disponera om din text mm.

Denna utbildningen vänder sig till självlärda Word-användare, som vill kunna arbeta effektivare i långa dokument

Ur innehållet

  • Använda formatmallar
  • Ändra i befintliga formatmallar
  • Navigeringsfönstret
  • Skapa innehållsförteckning baserad på formatmallar