Öppna kurser

Excel Pivottabeller introduktion

2 timmars specialanpassat!

Excels pivottabell är ett både effektivt och enkelt verktyg för att sammanfatta stora datamängder.

Den här kursen är för dig som på olika sätt behöver analysera ett stort datamaterial och från materialet skapa överskådliga rapporter och presentationer.
Du har bra grundkunskaper i Excel och hanterar redan sortering och autofilter

Ur innehållet:

  • Grundförutsättningar
  • Skapa pivottabell
  • Redigera och uppdatera pivottabellen
  • Olika beräkningsalternativ
  • Beräknande fält
  • Gruppera data
  • Hantera utsnitt
  • Designa och formatera tabellen
  • Skapa pivotdiagram