Öppna kurser

Formatmallar i Indesign

2 timmars specialanpassat!

För att arbeta effektivt i Indesign vill man gärna återanvända inställningar man gjort. Hemligheten heter formatmallar! I denna kortkurs tittar vi på formatmallar för textformatering (Stycke- och teckenformat) och objektformatering (bild/textboxformat) som möjliggör full kontroll på formatering i både små och stora Indesigndokument. Formatmallar går att sätta som standard i programmet eller återanvända från ”gamla” dokument.

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver en uppfräschning av formatkunskaper, eller är självlärd i Indesign och tycker att du lägger för mycket tid i programmet för att formatera objekt och text. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du arbetat i programmet innan och kunna lite grunder.

I denna kortkurs tittar vi på hur formatmallar för text och objekt funkar

  • Styckeformatering
  • Kapslade styckeformat
  • Teckenformatering
  • Objektformat