Öppna kurser

Personlig effektivitet med Outlook

2 timmars specialanpassat!

Vi går igenom några av grundstenarna i att arbeta effektivare och kopplar ihop det med hur man kan få ett bra flöde i sin e-post hantering. Hitta balans i livet och förstå sambandet mellan stress och planering.

Du får bättre komtroll på dina uppgifter och åtaganden samt en metod att kunna arbeta med en ”tom” inbox”…

Delar av innehållet

  • Personlig planering kopplat till dina nyckelområden.
  • Hur ställtid påverkar oss, konsten att ta lika ihop med lika.
  • Praktiska inställningar och funktioner i outlook kopplat till arbetsflödet
  • Att använda kalendern som ett verkligt planeringsredskap.
  • Outlook som planeringsverktyg, kalender och ”to do”.
  • Effektivare hantering av ditt e-postsystem och e-postflödet
  • Strukturering av arbetsmaterial och hantering av informationsflödet.
  • Balans i livet, mentalkapacitet och sambandet mellan stress och planering.