Öppna kurser

Word, heldag Malmö

Är du en självlärd användare av Word? Har du glömt hur du hittar och använder en del funktioner? Är du nyfiken på funktionerna som tillkommit i de senare versionerna? Intensivkursen har ett något komprimerat innehåll och är hämtat från vår grundkurs i Word, men genomförs under en dag istället för två. Kursdagen är längre och innehåller färre övningar. För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivkursen bör du redan ha arbetat med delar av kursinnehållet. Kursen pågår kl. 08.30-17:00, med en halvtimmes lunch.

Utbildningsmål

Att kunna skapa och redigera texter. Att kunna formatera, flytta, kopiera och hantera listor, tabeller och tabulatorer, infoga bilder samt att implementera webbfunktioner i dokument.

Målgrupp

Du som vill få en snabb genomgång av grunderna i Word.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande vår kurs Windows Grundkurs och viss erfarenhet av Word.

Nästa steg

Word fortsättning.


Innehåll Word 2013 Intensivkurs för självlärda

Grunder

 • Programfönstret – nytt användargränssnitt
 • Genomgång av nya arbetssättet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar

Hantera dokument

 • Nytt filformat
 • Skapa, öppna, spara dokument
 • Skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument
 • Nytt filformat

Redigera text

 • Markera, infoga, korrigera och ta bort text
 • Flytta och kopiera text
 • Ångra
 • Stavningskontroll, grammatik
 • Autokorrigering
 • Byggblock
 • Smarta etiketter

Teckenformat

 • Byta teckensnitt, storlek
 • Stil och färg
 • Färgöverstrykning
 • Återställa och kopiera teckenformat
 • Snabbformatering

Styckeformat

 • Justera text, indrag
 • Radavstånd
 • Tabbar
 • Skapa punktlistor och nummerlistor
 • Gallerier med teman för enhetlig formatering

Utskriftsformat

 • Förhandsgranska och skriv ut
 • Förhandsgranskning i realtid
 • Ändra marginaler, liggande format
 • Sidnumrering, sidhuvud, sidfot

Bilder

 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigera bild från ClipArt
 • Nya bildfunktioner

Tabeller

 • Skapa tabeller
 • Använda teman
 • Formatera tabeller
 • Nya tabellfunktioner

Spara som PDF