Öppna kurser

Lotus Notes 8.5 Grund

Vi lär dig grunderna i Lotus Notes, så att du kan utnyttja programmet på ett smartare sätt och skapa ordning i vardagen.

Utbildningsmål

Att kunna grunderna i e-posthantering, kontakter, kalender och uppgifter.

Målgrupp

Du som behöver lära dig att hantera Lotus Notes effektivt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande våra grundkurser i Microsoft Windows.

Innehåll Grundkurs i Lotus Notes 8.5

 • E-posthantering (skapa, skicka, öppna, läs, svara och ta bort meddelande)
 • Använda adressboken
 • Adressera meddelanden
 • Grupper och distributionslistor
 • Sändningsalternativ
 • Läs- och leveranskvitton
 • Frånvarohanteraren
 • Använda signatur
 • Bifoga filer
 • Sökning
 • Skapa egna mappar (Mapphantering)
 • Använda kalendern
 • Händelser och möten
 • Databaser