Öppna kurser

Office 365 - inspirationsdag

Välkommen till en dag som är fullspäckad med inspiration, kunskap, tips och erfarenhetsutbyten kring Office 365. Office 365 erbjuder många möjligheter för effektivitet, samarbete och kommunikation, men det är ofta en utmaning att förstå och nyttja verktygen optimalt – i synnerhet eftersom tjänsten förändras kontinuerligt.

Ni kommer att få lyssna på inspirerande föreläsare från bl.a Lexicon. Förutom att du kommer att få en god inblick i Office 365 och hur man bättre kan nyttja verktygen, kommer du också att ges möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra organisationer som gör eller har gjort samma resa. Du får med dig värdefullt material och checklistor från föreläsningarna och goodiebag!

Målgrupp
Denna utbildningsdag vänder sig till er som är på väg över till Office 365 och vill ha vägledning och till er som har gått över till Office 365, men inte upplever att ni nyttjar tjänstens fulla potential. Den lämpar sig också väl för er som arbetar eller ska arbeta aktivitetsbaserat eller mer digitalt.

Delar från agendan
Det kommer att finnas ett par olika spår under dagen där du kan välja mellan flera olika föreläsningar. Agendan är än så länge preliminär och det kan ske smärre förändringar.

 • Grunder/introduktion till Office 365 med praktiska scenarion
  Introduktion till Office 365 och exempel på praktiska scenarion som främjar samarbete och kommunikation
 • Håll effektiva digitala möten i Office 365
  Digitala möten är både tids- och kostnadseffektivt, men kräver en annan form av upplägg samt kännedom om de tekniska förutsättningarna. Vi ger konkreta tips kring hur man håller bra digitala möten och vad man behöver göra för att användarna ska komma igång.
 • Introduktion till Stream
  Distribuera information inom organisationen på det sätt som användarna är vana att ta till sig information - via er egen interna videokanal som styrs med behörighet. Med Stream kan medarbetarna hitta och ta del av viktig företagsinformation, introduktionsfilmer etc.
 • Introduktion till Sway
  Med det webbaserade presentationsverktyget Sway är det enkelt att skapa och dela interaktiva rapporter, inbjudningar och presentationer av olika slag.

 • Introduktion till Forms
  Med det webbaserade formulärverktyget Forms är det enkelt att skapa undersökningar, frågeformulär och omröstningar.

 • Samarbete med Grupper, Planner och Teams
  Vi ger en fördjupad genomgång i samarbetsverktygen grupper och teams och ger praktiska exempel på användningsområden.

 • Använda OneNote och To-Do för en effektiv arbetsdag

  OneNote är en digital anteckningsbok för din samlings/delningsplats. Den är uppbyggd av texter, bilder, ljud, kalkyler, länkar, webbsidor, filer, digitala handskrifter/ bilder m.m. Arbetet blir mer strukturerat och organiserat med möten, projekt och allmän administra­tion.

  To-Do underlättar arbetet med dina uppgifter, vad du ska göra och prioritera. Uppgifterna fungerar som att-göra-listor och du kan skapa deadlines, påminnelser, anteckningar, upprepade uppgifter med mera. Uppgifterna kan kategoriseras i olika listor och är synkroniserade med Outlooks uppgifter.

 • Samarbetsverktygen i Office 365 - när ska man använda vad?
  Office 365 förändras kontinuerligt och är en flexibel verktygslåda där din organisation ska bygga upp miljön utifrån verksamhetsbehoven. Det dyker ständigt upp nya verktyg och flera av dem överlappar varandra i funktionalitet. När ska vi kommunicera via e-post, Skype, Yammer, Grupper, Teams o.s.v.? Vilka samarbetsytor lämpar sig bäst för vilken typ av arbete? Hur ska vi samarbeta med externa? Vi reder ut begreppen och ger riktlinjer kring hur man ska tänka - även om det inte finns ett givet facit.
 • Vad krävs för ett lyckat införande av Office 365?
  Office 365 är inte en ny Officeversion utan ett nytt sätt att arbeta. Det kräver beteendeförändring och det är av största vikt att man utgår från människan och arbetsprocesserna, inte verktygen. Vi ger tips och berättar om best practice. Här ges även utrymme för erfarenhetsutbyten
 • Att leda i förändring - det digitala ledarskapet
  Arbetslivet förändras och utvecklingen går allt snabbare. Som ledare behöver du förhålla dej till ett coachande ledarskap där du inte alltid har dina medarbetare i din fysiska närhet. Det talas också allt mer om det digitala ledarskapet. Vad kommer detta att innebära för ledare? Nu och i framtiden?

 • Moderna intranät med SharePoint och Office 365

  Vi visar vilka möjligheter SharePoint har för ett modernt intranät med nyheter, sociala funktioner, samarbete, rapportering och dokumenthantering.

 • Kommunikationskanaler i Office 365
  (minska e-posthantering)

 • Den digitala arbetsplatsen - digitaliseringens blinda fläck
  Digitalisering pågår för fullt sen en tid tillbaka och handlar till stor del om att möjliggöra och stödja nya behov och beteenden med hjälp av ny digital teknik. Ofta ligger fokus på att kunna erbjuda kunden en bättre upplevelse i det digitala kundmötet. Medarbetaren glöms dessvärre bort och kläms mellan höga krav och produktivitet, service och innovation samtidigt som man är fast i gamla arbetssätt och IT-system. Henrik Gustafsson från KnowIT kommer under detta pass att prata om sin bok Den digitala arbetsplatsen och hur man steg för steg kan arbeta mot en bättre digital upplevelse som lyfter snarare än hindrar medarbetaren.

 • Workshop - med dialog och erfarenhetsutbyten