Öppna kurser

Office 365 för användare

Office 365 är en molntjänst som ger dig åtkomst till e-post, Officeprogram samt diverse produkter som förenklar samarbete och kommunikation.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att få en god förståelse för vad Office 365 omfattar och hur du kan bli mer effektiv och enkelt få tillgång till dina filer och arbetsverktyg.

Målgrupp

Du som använder Office 365 eller funderar på att använda tjänsten.

Innehåll Office 365 - för användare

 • Introduktion till Office 365
 • Överblick över vad som ingår i Office 365
 • Office 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar
 • E-post, Kalender, Personer, Uppgifter
 • Office online kontra stationära Office 
 • Använda OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek
 • Delning och synkronisering
 • Introduktion till SharePoint
 • Introduktion till Grupper
 • Introduktion till Planner
 • Introduktion till Yammer
 • Introduktion till Delve
 • Introduktion till Sway
 • Introduktion till Stream
 • Introduktion till Teams
 • Mobilt arbete med Office 365
 • Praktiska tips och trix