Öppna kurser

Office 365 för användare

Office 365 är en molntjänst som ger åtkomst till e-post, stora lagringsutrymmen, uppdaterade Office-program och säkerhet samt en hel del andra produkter. Allt från samma plattform och nåbart oavsett plats och enhet. Med Teams, navet för samarbete och kommunikation, delas informationen snabbt och smidigt. Här kan även möten med enkla eller avancerade presentationsmöjligheter hållas. Mötesanteckningar och inspelningar är några andra mötesverktyg.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att få en god förståelse för vad Office 365 omfattar och hur du kan bli mer effektiv och enkelt få tillgång till dina filer och arbetsverktyg.

Målgrupp

Du som använder Office 365 eller funderar på att använda tjänsten.

Innehåll Office 365 - för användare

 • Introduktion till Office 365
 • Överblick över vad som ingår i Office 365
 • Office 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar
 • E-post, Kalender, Personer, Uppgifter
 • Office online kontra stationära Office 
 • Använda OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek
 • Delning och synkronisering
 • Teams: lagring, kommunikation, möten
 • Introduktion till SharePoint
 • Introduktion till Planner
 • Introduktion till Yammer
 • Introduktion till Delve
 • Introduktion till Sway
 • Introduktion till Stream
 • Mobilt arbete med Office 365
 • Praktiska tips och trix