Öppna kurser

Inspirationsföreläsning - Lyckas med flytten till Teams!

Välkommen till en eftermiddag som är fullspäckad med inspiration, kunskap, tips och erfarenhetsutbyten kring Teams i Office 365. Lyssna på inspirerande föreläsare från Lexicon. Få tips om vad man behöver tänka på vid införandet och kunskap om Teams som verktyg. Det blir möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra organisationer som gör eller har gjort samma resa. Du får med dig värdefullt material och checklistor från föreläsningarna samt en goodiebag! Lexicon bjuder även på en uppskattad afternoon tea från Kockrocken.

Målgrupp

Denna utbildningsdag vänder sig till er som är på väg över till Teams och vill ha vägledning samt till er som börjat arbeta med Teams, men inte upplever att ni nyttjar dess fulla potential.

Innehåll

Effektivt samarbete och kommunikation med Teams - flytten från Skype

Vi ger en fördjupad genomgång i Teams som samarbetsverktyg och praktiska exempel på användningsområden. Vi berättar också om best practice vid övergång från Skype för företag.

Digitala möten i Teams

Digitala möten är både tids och kostnadseffektiva, men kräver en annan form av upplägg samt kännedom om de tekniska förutsättningarna. Vi ger konkreta tips kring hur man håller bra digitala möten och vad man behöver göra för att användarna ska komma igång med Teams-möten.

Vad krävs för ett lyckat införande av Teams?

  • Vilken information ska sparas i team? 
  • Vilken information ska inte sparas i team?
  • Vilka ska få behörigheter att skapa team?
  • Hur hanteras externa parter?
  • Efterlevnad?
  • Vilka inställningar behöver man tänka på? 

Ett nytt arbetssätt kräver beteendeförändring och det är av största vikt att man utgår från människan och arbetsprocesserna i första hand. Vi ger tips och berättar om best practice för att Teams ska bli en produktiv samarbetsplattform. 

Vi avslutar med en workshop med dialog och erfarenhetsutbyten "Situationsorienterat lärande".