Öppna kurser

Bli effektiv med Outlook och OneNote

Denna utbildning lär dig att kombinera två tidsbesparande verktyg.

Under förmiddagen får du lära dig smarta tips och trix i Outlook som hjälper dig att organisera din vardag.

Under eftermiddagen får du lära dig programmet OneNote som kan användas som idéprocessor, anteckningsbok och organisatör. Med OneNote kan du:

 • Samla idéer och information från alla program
 • Organisera dina anteckningar
 • Samarbeta i grupp

Denna utbildning kommer att spara många arbetstimmar! Vi ger dig matnyttiga tips som hjälper dig att effektivisera din vardag.

Du kommer att få arbeta praktiskt vid datorn och utgå från egna exempel från din vardag. 

Utbildningsmål

Att effektivisera ditt arbete genom att arbeta mer strukturerat och smart med Outlook och OneNote.

Innehåll Bli effektiv med Outlook och OneNote

OUTLOOK - FÖRMIDDAG

 • Tips om hur du kan undvika att e-post tar fokus från andra arbetsuppgifter
 • Skrivbordsavisering - inställningar
 • Skapa återsökbarhet
 • Signaturer - tips
 • Hålla ordning i inkorgen
 • Smarta regler
 • Sökmappar
 • Favoritmappar
 • Kategorisering
 • Ordna e-post
 • Snabbsteg
 • Konversationer, rensa och ignorera
 • Strukturera uppgifter med flaggor
 • Fördröj leverans
 • Röstknappar
 • Återkalla meddelande
 • Våra bästa kalendertips

ONENOTE - EFTERMIDDAG

 • Introduktion – vad är OneNote
 • Användningsområden
 • Skapa anteckningsbok
 • Skapa avsnitt
 • Skapa sidor
 • Skriva text
 • Flytta sida
 • Göra tabell
 • Använda taggar och flaggor
 • Söka taggar
 • Flagga till Outlook
 • Rita
 • Visa kalenderinfo
 • Skapa beräkningar
 • Punktlistor
 • Spela in ljud
 • Spela in film
 • Bifoga dokument, eller som länk
 • Länkar till andra avsnitt
 • Sidmallar, egna mallar
 • Göra anteckning var som helst
 • Göra skärmklipp var som helst
 • Skicka sida via e-post
 • Skicka information från webben till OneNote
 • Skicka information från MS Office till OneNote
 • Sök
 • Låsa avsnitt
 • Dela anteckningsböcker med andra
 • Synkronisera ändringar
 • Arbeta offline
 • Samarbetsfunktioner i OneNote