Platina Formpipe Platina Administratörsutbildning

Utbildningen vänder sig till kunder och partners som idag använder eller ska använda Platina och vill fördjupa sig i Platinas funktioner och potential utifrån ett administrativt perspektiv.

Denna kurs ger dig en god förståelse för Platina ärendehanteringssystem, utifrån rollen som administratör och de löpande uppgifter som du ansvarar för. 

Utbildningsmål

Kursen ska ge en grundläggande förståelse om systemet för att möjliggöra en bra administration i samråd med de olika användargrupperna. Kursen ger kunskap om att kunna sköta den löpande administration som hör till rollen som administratör i Platina. 

Målgrupp

Det kan vara en person som inom förvaltningen/myndigheten/organisationen arbetar i en roll som förenar det tekniska med det verksamhetsnära, såsom t.ex. IT-samordnare eller systemansvarig. Även registrator/huvudregistratorkan ha denna roll. 

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskaper motsvarande Windows grundkurs. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 18 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll i punktlistform 

  • Behörigheter – hur man administrerar grupper och användare/handläggare 
  • Hur ger man åtkomst till olika menyval 
  • Diarium – hur man sätter upp ett diarium 
  • Olika typer av systeminställningar 
  • Enklare kopplingar till Formbuilder 
  • Registerhantering, hur man lägger in olika typer av metadata 
  • Konfigureringar och anpassningar av bland annat startsidan 
  • Praktiska tips 
  • Övningar 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Har ert företag behov av anpassad utbildning i Premiere Pro? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info.