Platina Formpipe Platina Användarutbildning

Denna utbildning ger dig goda grunder i Formpipe Platina ärendehanteringssystem.

Deltagarna ska efter kursen kunna sköta den löpande postöppningen/-sorteringen, registreringen och ärendetilldelningen i Formpipe Platina. De ska kunna hantera arbetsdokument med in- och utcheckning samt revisionskontroll, hantera påminnelser, bevakningar samt skicka objekt, handlingar och e-post internt och externt från systemet. De ska också kunna söka fram information och ta ut rapporter samt hantera sin idag-area (startsida) effektivt 

Utbildningsmål 

Efter kursen behärskar du grundläggande funktioner så som ärendetilldelning, in/utcheckning av dokument, revisionskontroll, påminnelser, bevakningar, skicka handlingar från systemet, samt söka information och ta ut rapporter. 

Målgrupp

De som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i dokument- och ärendehanteringssystemet Formpipe Platina. En annan målgrupp är de som handlägger andra objekt i systemet och/eller använder systemet för intern dokumenthantering. Utbildningen lämpar sig såväl för nya användare som för dem som redan arbetar i Formpipe Platina 

Förkunskaper 

Grundläggande IT-kunskaper motsvarande Windows grundkurs. 
 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll i punktlistform

 • Idag-arean – hantera moduler 
 • Skapa nya diarieförda ärende direkt och via inkorgen 
 • Skapa ny handling på det diarieförda ärendet 
 • Ladda upp ett dokument till handlingen 
 • Gå igenom processen på ett ärende 
 • Skapa arbetsdokument 
 • Visa dokument och checka in/checka ut dokument 
 • Aktivera revisionskontroll på ett dokument 
 • Skicka till 
 • Behörigheter 
 • Påminnelse 
 • E-posta via systemet 
 • Relatera information till ärende 
 • Sökfunktionen 
 • Övningar 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Har ert företag behov av anpassad utbildning i Premiere Pro? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info. 

Citat från tidigare elever 

Genomsnittsbetyg 4,7 av 5 

”Lärde mig mycket och känner mig mer trygg i de arbetsuppgifter jag ställs inför i min nya roll.” 

”Det var en väldigt behaglig och duktig lärare som lyckades förklara på ett enkelt sätt”.