Öppna kurser

Presentationsteknik med PowerPoint

Att skapa presentationer i PowerPoint är enkelt. Att göra dem snygga och professionella kräver mer eftertanke, men mycket handlar om att undvika de vanligaste amatörfällorna.

Under dag ett använder du dig av dina befintliga grundkunskaper och förbereder, anpassar och publicerar ditt bildspel. Under dag två lär du dig att leverera och presentera ditt budskap med praktiska övningar och presentationsteknik. Kursen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer.

För att bli en bra presentatör måste du fokusera på budskapet, hur du framför det och hur du hittar en balans mellan ditt personliga framförande och PowerPoint. Under kursen varvas gemensamma genomgångar med egna praktiska övningar.

(Denna utbildning ingår ej i erbjudandet Klippkort.)

Utbildningsmål

Kunna genomföra fängslande och muntliga presentationer, strukturera och anpassa ett budskap till aktuell målgrupp, använda personliga förmågor som mimik, rörelser och röst, att använda PowerPoints styrkor och kunna skapa avancerade bildspel och framföra dom på ett säkert, intresseväckande och professionellt sätt.

Målgrupp

Du som kan grunderna och som vill kunna hantera PowerPoint fullt ut och själv vara en intressant föreläsare.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundkursen i PowerPoint.

Nästa steg

Vill du gå vidare, kan du kontakta Lexicon för en programmeringskurs i PowerPoints programmeringsspråk - VBA.

Innehåll

DAG 1

Förberedelser och layouttips

 • Manusarbete
 • Tips kring layout, fontstorlek, antal rader per bild, med mera
 • Fotokvalitet, format och placering

Länkar

 • Hyperlänkar till filer, annan bild, webbsida eller e-postadress
 • Skapa länkar på händelseknappar och figurer
 • Innehållsförteckning med länkar

Animeringar

 • Animera text och grafiska objekt
 • Animeringseffekter i punktade listor
 • Animerade rörelsebanor
 • Animeringseffekter för diagram
 • Avancerade animeringsscheman

Bildspel

 • Animerade bildövergångar
 • Inställningar för bildspelet
 • Tidsinställningar och loopar för automatisk uppspelning
 • Berättarröst

Media och information från andra Office-program

 • Infoga ljud och video
 • Importera från Word och Excel

Webb

 • Webbsidor i PowerPoint
 • Spara och anpassa presentationens upplösning för visning på webben
 • Visa bildanimeringar under webbpresentation

Anpassa presentationer

 • Anpassa bildspel för olika åhörare
 • Dölja och omsortera bilder tillfälligt

Medan du föreläser med bildspelet

 • Pausa
 • Rita på frihand
 • Navigering och kortkommandon
 • Använda föredragshållarvyn

Publicering

 • Åhörarkopior
 • Spara som bildspel och PDF
 • Spara på USB minne, företagspolicys
 • PowerPoint Viewer

Säkerhet och teknik

 • Backupåtgärder
 • Föreläsningssalen
 • Projektorers funktionalitet
 • Tekniska problem som kan uppstå

 

DAG 2

Skapa vinnande presentationer

 • Vilka mål har jag med min presentation?
 • Vilken är min målgrupp?
 • Hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp?
 • Retorik och argumentationsteknik
 • Hur ska jag starta för att vinna? förtroende från början
 • Att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • En bra avslutning

Personligt framträdande

 • Hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse?
 • Ögonens övertygande kraft
 • Hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande?

Att nå åhörarna

 • Hur får jag åhöraren att minnas?
 • Hur påverkar jag bäst?
 • Hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna?

Att använda PowerPoint på rätt sätt

 • Låt PowerPoint hjälpa och inte stjälpa dig
 • Att stärka mitt budskap med PowerPoint
 • Riktlinjer för hur PowerPoint ska användas
 • Arbeta med texter, textlayout och typsnitt
 • Använda färger, bilder och figurer rätt
 • Att kombinera PowerPoint med personligt framförande, rekvisita, blädderblock, whiteboard, med mera

Träning och återkoppling

 • Under dagen hålls ett flertal presentationer. En del videofilmas och du får personlig feedback.