Öppna kurser

Presentationsteknik med PowerPoint

Att skapa presentationer i Powerpoint är enkelt. Att göra dem snygga och professionella kräver mer eftertanke, men mycket handlar om att undvika de vanligaste amatörfällorna.

Under dag ett använder du dig av dina befintliga grundkunskaper och förbereder, anpassar och publicerar ditt bildspel. Under dag två lär du dig att leverera och presentera ditt budskap med praktiska övningar och presentationsteknik. Kursen syftar till att ge dig redskap och kunskap som gör det lättare för dig att lyckas med dina presentationer.

För att bli en bra presentatör måste du fokusera på budskapet, hur du framför det och hur du hittar en balans mellan ditt personliga framförande och Powerpoint. Under kursen varvas gemensamma genomgångar med egna praktiska övningar.

(Denna utbildning ingår ej i erbjudandet Klippkort.)

Utbildningsmål

Kunna genomföra fängslande och muntliga presentationer, strukturera och anpassa ett budskap till aktuell målgrupp, använda personliga förmågor som mimik, rörelser och röst, att använda PowerPoints styrkor och kunna skapa avancerade bildspel och framföra dom på ett säkert, intresseväckande och professionellt sätt.

Målgrupp

Du som kan grunderna och som vill kunna hantera Powerpoint fullt ut och själv vara en intressant föreläsare.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundkursen i Powerpoint.

Nästa steg

Vill du gå vidare, kan du kontakta Lexicon för en programmeringskurs i Powerpoints programmeringsspråk - VBA.

Innehåll Presentationsteknik med Powerpoint

Dag 1

 • Förberedelse
 • Manus
 • Föreläsningssal
 • Tips kring layout
 • Fontstorlek
 • Antal rader per bild
 • Fotokvalitet, format och placering
 • Animeringar och effekter
 • Hyperlänkar
 • Länka till annan fil på datorn
 • Länka till annan bild i presentationen
 • Länka till webbsida eller e-postadress
 • Händelseknappar, skapa och ändra utseende
 • Koppla länk till figur
 • Innehållsförteckning med länkar
 • Animera text och andra objekt
 • Effekter i punktade listor
 • Rita och använda rörelsebanor
 • Animeringar för diagram
 • Animeringsscheman
 • Bildspel
 • Bildövergångar
 • Inställningar för bildspelet
 • Tidsinställningar och tidslinjen
 • Berättarröst
 • Loopar
 • Multimedia
 • Infoga Ljud från fil
 • Infoga Film från fil
 • Från Word och Excel
 • Importera diagram från Excel
 • Importera rubriker från Word
 • Webbsidor i PowerPoint
 • Spara presentation för visning på webben
 • Anpassa upplösningen på presentationen
 • Visa bildanimeringar under webbpresentation
 • Anpassa upplösningen på presentationen
 • Mer om webbläsare och webbarkiv
 • Anpassa presentationer
 • Anpassa bildspel
 • Dölja bilder
 • Omsortering av bilder
 • Medan du föreläser
 • Stoppa bildspelet tillfälligt
 • Rita på frihand i bildspelet
 • Navigering och kortkommandon i bildspelet
 • Anteckningar
 • Publicera presentationen
 • Åhörarkopior
 • Spara som bildspel
 • Paketera för CD
 • Spara på USB minne, företagspolicys
 • PowerPoint Viewer
 • Backupåtgärder
 • Skapa presentation som PDF
 • Föreläsningssalen
 • Projektorers funktionalitet
 • Tekniska problem som kan uppstå

Dag 2

 • Skapa vinnande presentationer
 • vilka mål har jag med min presentation
 • vilken är min målgrupp
 • hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp
 • retorik och argumentationsteknik
 • hur ska jag starta för att vinna förtroende från början
 • att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • en bra avslutning
 • Personligt framträdande
 • hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse
 • ögonens övertygande kraft
 • hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande
 • Att nå åhörarna
 • hur får jag åhöraren att minnas
 • hur påverkar jag bäst
 • hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna
 • Att använda PowerPoint på rätt sätt
 • låt PowerPoint hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • att stärka mitt budskap med PowerPoint
 • riktlinjer för hur PowerPoint ska användas
 • arbeta med texter, textlayout och typsnitt
 • använda färger, bilder och figurer rätt
 • att kombinera PowerPoint med personligt framförande, rekvisita, blädderblock, whiteboard mm
 • Träning och återkoppling
 • under dagen hålls ett flertal presentationer
 • en del videofilmas och du får personlig feedback