Project Project Fortsättning

Jobbar du med Project idag, men känner att programmet nog har mer att erbjuda dig? Vill du lära dig hantera de mer avancerade funktionerna som Project besitter? Under den här utbildningen på två dagar lär du dig att hantera funktionerna med ny kraft för resursanvändning, tidplaner och metoder för att arbeta med flera projekt som kan länkas till varandra.

Efter utbildningen kommer du även att kunna skapa egna vyer och effektivt kommunicera med andra program utifrån Project. Kort sagt är detta en utbildning för dig som vill använda programmet professionellt.

Utbildningsmål

Du kommer att att kunna förfina aktivitets- och resursplanering samt följa upp resurstimmar, kalendertid och kostnader i minsta detalj. Du kommer att kunna skapa smarta egna vyer och rapportlayouter för att presentera informationen korrekt och i rätt syfte.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som vill lära dig hantera Projects alla finesser och vill kunna arbeta ännu mer professionellt med programmet.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande Lexicons Project Grund, samt någorlunda praktisk erfarenhet av programmet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 11 700 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 11 orter
27 tillfällen

Innehåll Project Fortsättningskurs

Allmänt om projekt

 • Att använda ett planeringsverktyg
 • Olika planeringstekniker
 • Lyckade/misslyckade projekt - varför?

Repetition av grunder

 • Kort repetitionsövning

Finjustera aktiviteter

 • Aktivitetskalender
 • Dela aktivitet
 • Fast aktivitetskostnad
 • Mer om aktivitetsplanering

Resursanvändning

 • Variabel resurstillgång och resurskostnad
 • Överbeläggningar
 • Ändra resurstilldelning
 • Grupplanering

Tidplaner

 • Planera från slutdatum
 • Nytt startdatum
 • Aktivitetsvillkor
 • Marginaler i planen

Uppföljning

 • Aktivitetsorienterad uppföljning
 • Resursorienterad uppföljning

Flera projekt

 • Manuell konsolidering
 • Automatisk konsolidering
 • Jämföra projekt

Anpassa

 • Vyer
 • Tabeller
 • Filter
 • Rapporter
 • Mallar

Kombinera med andra program

 • Office-program
 • Outlook

Diverse övrigt

 • Infoga bilder
 • Infoga länkade objekt
 • Rita i Gantt-schemat
 • Makron
 • Utskrifter
 • Interimplaner