Visio Visualisera data med Visio och publicera i SharePoint

Microsoft Visio är ett fantastiskt effektivt verktyg för att dokumentera processer, nätverk, organisationer, servrar, projekt och mycket mer. Användningsområdet är väldigt brett. Utbildningen lära dig att länka till data från Excel, SharePointlistor och olika typer av databaser.

Du kommer också lära dig att visualisera data med hjälp av datagrafik, för att tydligt åskådliggöra informationen. Med Visio kan du smidigt publicera i SharePoint 2016 Enterprise, för att alla ska kunna ta del av ritningarna - till och med andra som inte har Visio installerad.

Under utbildningen får du lära dig hur du skapar webbritningar i Visio, som sen kan publiceras i SharePoint. Du får även lära dig att presentera dessa i webbdelar på en site. Du kommer kunna koppla webbdelar till varandra, för att du exempelvis ska kunna klicka i en Visioritning för att påverka vad som händer i en SharePoint-lista eller andra Visioritningar.

Utbildningsmål

Efter den här utbildningen kommer du att kunna använda Microsoft Visio för att visualisera dina data från Excel, SharePointlistor eller databaser med datagrafik. Du lär dig även publicera ritningar från Visio genom Visio Services i SharePoint och att skapa smarta kopplingar mellan olika webbdelar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är personaladministratör, utvecklare, nätverksadministratör, webbansvarig, projektledare och andra som önskar kunna visualisera och dokumentera sitt arbete effektivt och stilrent.

Förkunskaper

Inför den här utbildningen bör du ha grundläggande erfarenhet och kunskaper i Visio och SharePoint.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 200 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Visualisera data med Visio och publicera i SharePoint

 • Länka data till Visioformer
 • Visa data med datagrafik
 • Infoga förklaring
 • Inställningar för uppdatering av data
 • Skapa pivotdiagram i Visio
 • Skapa SharePoint-site för Visio
 • Inställningar för Office i SharePoint
 • Spara Visioritning i SharePoint
 • Hantera webbritning
 • Skapa SharePoint-site för webbdelar
 • Infoga webbdelar med Visio, Excel och listor
 • Inställningar för webbdelar
 • Koppla webbdelar