W3D3 Formpipe W3D3 Administratör och Huvudregistratorsutbildning

Denna utbildning ger dig goda grunder i W3D3 för sköter löpande administration.

Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse om systemet för att möjliggöra en bra administration i samråd med de olika användargrupperna. Utbildningen ger kunskap om att kunna sköta den löpande administration som hör till rollen som administrator och huvudregistrator i Formpipe W3D3.  

Utbildningsmål

Efter kursen kan du registrera och administrera nya användare, serier och e-postmallar, kampanjer mm. Du kommer också att kunna administrera klassificeringar såsom diariebeteckning, status, handläggare och handläggargrupper mm samt den hierarkiska processorienterade klassificeringen via ärendetyp/handlingstyp. Du kommer att kunna göra sökningar via sökbyggaren och spara sökningar för eget eller publikt bruk. Under utbildningsdagarna kommer du även att få lära sig hur du skapar/hanterar formulärfält (lägga till extrafält) samt få kännedom om arbetsflöden och CMS-funktionen. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som ska ansvara för att administrera Formpipe W3D3 och bistå användargrupperna med olika önskemål gällande systemet. Det kan vara en person som inom förvaltningen/myndigheten/organisationen arbetar i en roll som förenar det tekniska med det verksamhetsnära, såsom t.ex. IT-samordnare eller systemansvarig. Ofta kan dock registrator/huvudregistrator också ha denna roll. 

Förkunskaper

Registratorsutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med registrering i Formpipe W3D3. Alternativt goda IT-kunskaper och/eller erfarenhet från andra verksamhets-, ärende- och dokumenthanteringssystem. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

Innehåll dag 1, Administratörsutbildning 

 • Roller och gränssnitt i systemet 
 • Skapa serier 
 • Skapa och hantera behörighetsgrupper per serie 
 • Administrera användare i systemet 
 • Administrera handläggare och handläggargrupper 
 • Skapa e-postkonton 
 • Skapa kampanjer för automatisk registrering av ärenden och handlingar via e-post 
 • Skapa E-postmallar (svarsmallar) för olika typer av utskick från systemet 
 • Formulärhantering (skapa utökade fält på ärende- och handlingskort mm) 
 • Kännedom om arbetsflöden i systemet 
 • Kännedom om CMS-funktionen för extern publicering av dokument 
 • Övningar 

Innehåll, dag 2, Huvudregistratorsutbildning 

 • Formpipe W3D3s grundläggande uppbyggnad 
 • Hantera obligatoriska fält i ärende- och handlingskort 
 • Administrera handläggare och handläggargrupper 
 • Lägga upp klassificeringar såsom avdelningar, status mm 
 • Kategorier 
 • Lägga upp processorienterade klassificeringar som ärende- och handlingstyper (hierarkisk struktur) 
 • Skapa fördefinierade ärendemeningar/handlingsbeskrivning, lagrum mm 
 • E-postadresser och kontaktgrupper 
 • Redigera E-postmallar (svarsmallar) för olika typer av utskick från systemet 
 • Spara egna och publika sökningar i sökbyggaren 
 • Övningar 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Har ert företag behov av anpassad utbildning i Premiere Pro? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info. 

Citat från tidigare elever 

Genomsnittsbetyg 4,8 av 5 

”Fantastisk lärare, underbar utstrålning med tydlig och trygg bakgrund” 

”Kommer gärna tillbaka på fler kurser och helst med samma lärare”.