W3D3 Formpipe W3D3 Mötesadministrationsutbildning

Är du mötessekreterare eller har annan roll där du behöver hantera mötesadministration?

Utbildningsmål

Deltagarna ska efter kursen kunna sköta den löpande möteshanteringem, såsom registrering av nämnder, Registrering av förtroendevalda och möten samt skapa kallelse, protokoll och protokollsutdrag.

Målgrupp

Mötessekreterare eller annan som har att hantera mötesadministration i W3D3 för en eller flera nämnder eller beslutsinstanser.

Förkunskaper

Registratorskurs alternativt stor vana vid att arbeta i W3D3 med minst registrators behörighet.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Formpipe W3D3 - Mötesadministrationsutbildning

  • Strukturen för möten och nämnder
  • Administrera nämnder
  • Administrera förtroendevalda
  • Skapa möten
  • Administrera möten
  • Hantera mallar för kallelse, protokoll och protokollsutdrag (utifrån färdiga standard- eller anpassade mallar)
  • Mötesportalen