W3D3 Formpipe W3D3 Registratorsutbildning

En utbildning för såväl nya användare som för dem som redan arbetar i Formpipe W3D3.

Utbildningsmål

Deltagarna ska efter kursen känna till W3D3s grundläggande uppbyggnad, kunna sköta den löpande postöppningen/-sorteringen, registreringen och ärendetilldelningen i Formpipe W3D3 samt känna till hur sekretess och PUL hanteras i systemet. De ska kunna hantera dokument och bifoga filer/dokument till ärenden, lägga bevakningar och aviseringar samt söka fram information och ta ut rapporter.

De ska kunna administrera enkla klassificeringar, såsom diariebeteckning, status mm samt handläggare och handläggargrupper.

Målgrupp

De som ansvarar för att registrering och diarieföring av ärenden och handlingar sker på förvaltningen/myndigheten/organisationen i ärendehanteringssystemet Formpipe W3D3. Utbildningen lämpar sig såväl för nya användare som för dem som redan arbetar i Formpipe W3D3.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 7 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll Formpipe W3D3 - Registratorsutbildning

 • FormPipe W3D3s grundläggande uppbyggnad, hjälpfunktion
 • Roller i systemet
 • Startsidan
 • Registrering av skannade handlingar och inkommen e-post via alternativa registreringsvyn
 • Skapa handlingar och bilägga filer
 • Dokumenthantering: arbetsdokument - diarieförda handlingar
 • Skapa och klassificera ärenden
 • Tilldelning av ärenden till handläggare och handläggargrupper
 • Länka till andra ärenden och handlingar
 • Hantera sekretess och PUL
 • Hantera bevakningar och avviseringar
 • Göra utskick från systemet
 • Grundläggande sökning och uttag av rapporter
 • Övningar
 • Kännedom registrering från Outlook, Word mm via Office addin