Öppna kurser

Skapa Appar Grund

Vill du ta dina första steg inom mobil applikationsutveckling? Har du kunskap om HTML och hur man tillverkar hemsidor? Den här utbildningen ger dig en möjlighet att skapa riktiga applikationer för mobiler, med html, css och javascript. Med hjälp av den senaste tekniken och nya utvecklingsplattformar kan man nu skapa appar utan att de behöver vara i så kallad "native code".

Utbildningen ger dig en möjlighet att lära dig en utvecklingsmetodik som innebär att du fritt kan publicera dina appar till mobila plattformar som t ex IOS (iPhone + iPad), Android, Blackberry och Windows Phone 7.

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att lära dig grunderna i webbapplikationsutveckling för mobiler. Under dagen kommer du att få lära dig alla moment, från ax till limpa som behövs för att kunna skapa din första app.

Målgrupp

Web front end utvecklare, Webbmasters, Webbprogrammerare m.m.

Innehåll Skapa appar - grund

  • Dreamveawer CS 5.5 som verktyg
  • PhoneGap som plattform
  • Grunderna i HTML, Javascript och CSS
  • Design för mobilen
  • Statiskt innehåll
  • jQuery mobile
  • Faktiska exempel