Öppna kurser

Operativsystem och filhantering (Windows)

Mål

Att få kunskap om hur Windows fungerar och hur detta operativsystem kan anpassas.

Målgrupp

De som vill lära sig grunderna i Windows 10.

Kursinnehåll

Introduktion till Windows

 • Grundläggande om operativsystem
 • Starta och avsluta Windows
 • Välja kommandon
 • Skrivbordet
 • Komma igång
 • Hjälpfunktionen

Hantera fönster

 • Start-menyn
 • Aktivitetsfältet
 • Aktivitetshanteraren
 • Arbeta med fönster
 • Ordna fönster
 • Växla mellan fönster
 • Visa skrivbordet
 • Hantera mappar och filer
 • Utforskaren

Hantera mappar och filer

 • Bibliotek
 • Söka efter objekt
 • Flyttbara lagringsmedia

Mappen Tillbehör

 • Översikt av funktionerna
 • Internet Explorer
 • Internet och säkerhet
 • Introduktion till Internet Explorer
 • Webbsidor
 • Favoriter
 • Söka information
 • Hämta filer

Anpassa gränssnittet

 • Kontrollpanelen
 • Teman
 • Bildskärmen
 • Aktivitetsfältet
 • Start-menyn
 • Snabblänkslistor
 • Skrivbordsgadgetar

Kringutrustning och program

 • Kontrollpanelen
 • Kontroll av användarkonto (UAC)
 • Enheter och skrivare
 • Klocka och språk
 • Lägga till och ta bort program

Windows i nätverk

 • Olika sorters nätverk
 • Nätverks- och delningscenter
 • Visa datorer och enheter i nätverk
 • Dela ut filer och mappar

Säkerhet

 • Datasäkerhet
 • Åtgärdscenter
 • Säkerhetskopiering
 • Tidigare versioner