Öppna kurser

Windows 8

Micosoft har tagit ett stort kliv framåt och Windows 8 är ett operativsystem med både stora utseendemässiga förändringar och många nya, nyttiga funktioner som ger dig en säkrare miljö och effektiviserar arbetet.

Utbildningsmål

Att få en god inblick i Windows 8.

Målgrupp

Alla som är nyfikna på och behöver lära sig Windows 8.

Förkunskaper

Grundläggande IT-kunskap är ett krav och vana av tidigare operativsystem är en fördel.

Innehåll Windows 8

Allmänt

 • Startskärmen och skrivbordet
 • Pekskärm, surfplattor
 • Paneler
 • Appar
 • Snabbknappsfältet
 • Stänga av, låsa datorn
 • Lösenordstyper

Hantering av appar/fönster

 • Öppna och stäng appar
 • Växla mellan startade appar
 • Visa appar sida vid sida
 • Menyer för appar
 • Dela appar

Anpassa Startskärmen

 • Flytta panel
 • Ändra storlek på panel
 • Inaktivera/aktivera paneluppdateringar
 • Gruppera och ordna paneler
 • Namnge grupp
 • Fästa appar
 • Ta bort panel

Anpassa Skrivbordet

 • Fästa program på Aktivitetsfältet

Sökning

 • Söka via Startskärmen

Organisera mappar och filer

 • Menyflikar
 • Dokumentbibliotek
 • Favoritmappar
 • Visningsalternativ för mappfönster
 • Skapa mappar och undermappar
 • Regler för filnamn
 • Visa information om mappar och filer
 • Markera filer
 • Skapa, kopiera, flytta och ta bort mappar
 • Kopiera, flytta och ta bort filer
 • Byta namn på filer och mappar
 • Återskapa raderade filer
 • Tömma papperskorgen
 • Söka efter filer och mappar från mappfönster

Inställningar

 • Datorinställningar versa Kontrollpanelen
 • Volym/ljusstyrka
 • Bildskärmsinställningar
 • Skärmsläckare
 • Ändra standardskrivare
 • Visa meddelanden från appar
 • Tid och datum
 • Stavningskontroll

Internet

 • Två olika versioner av Internet Explorer

Kortkommandon

 • Windows 8
 • Pekskärm Windows 8

Hjälp i Windows 8