Öppna kurser

Data fortsättning

I dag blir det mer och mer viktigt att behärska datorn, både som arbetsredskap men också för personligt ändamål. Denna kurs ger dig en god inblick och förståelse i de vanligaste programmen och möjligheterna som Microsoft Office erbjuder. Du kommer också lära dig grunderna i Microsoft 365, Teams och att arbeta från mobila enheter. Utbildningsmål Du får en grundlig utbildning i samtliga av de vanligaste programmen inom Microsoft 365

Målgrupp

Du som tidigare har gått Data grundutbildning hos Lexicon och vill fördjupa dig, eller du som är självlärd och vill få en ordentlig genomgång av MS Office.
Förkunskaper
Förkunskaper motsvarande Lexicon Data Grundutbildning.

Excel fortsättning – Dag 1

Formler & granskning

 • Absoluta, relativa och blandreferenser
 • Visa alla formler
 • Spåra över- och underordnade celler
 • Förstå och hantera felmeddelanden

Mer om format

 • Räkna med datum och tid
 • Villkorsstyrd formatering
 • Miniatyrdiagram
 • Snabbanalys
 • Snabbfyllning

Länkar och konsolidering

 • Tredimensionell kalkyl
 • Skapa länkar mellan arbetsböcker

Mera om tabeller

 • Avancerat autofilter
 • Sortera och filtrera efter färger och ikoner
 • Ta bort dubbletter

Introduktion pivottabell

 • Allmänt om pivottabeller
 • Rekommenderade pivottabeller
 • Infoga och hantera utsnitt
 • Skapa pivotdiagram

Mer om funktioner

 • Logiska funktioner
 • Leta upp funktioner
 • Kapslade funktioner

 

Word fortsättning – Dag 2

Gå vidare med Word

 • Navigeringsfönstret
 • Söka och ersätta format och specialtecken
 • Visa och dölja rubriker
 • Infoga symboler, datum/tid
 • Autokorrigering
 • Smart uppslag
 • Använda snabbdelar

Mer om format

 • Styckeformat
 • Indrag och tabbar
 • Kantlinjer och mönster
 • Radera format

Sidhantering

 • Sidhuvud/Sidfot
 • Hantera spalter
 • Hantera avsnitt
 • Annorlunda förstasida
 • Innehållsförteckning och index

Tabeller

 • Skapa tabell
 • Formatera tabell
 • Upprepa rubrikrader

Formatmallar och innehållsförteckning

 • Skapa och hantera formatmall
 • Skapa och uppdatera innehållsförteckning

Samarbeta i Word

 • Spåra ändringar
 • Granska ändringar och kommentarer
 • Jämföra och sammanfoga dokument
 • Samredigering
 • Delning

Grafik

 • Infoga och redigera SmartArt
 • Infoga och redigera bilder

 

PowerPoint fortsättning – Dag 3

Förberedelse

 • Manus
 • Föreläsningssal

Tips kring layout

 • Teckenstorlek och stil
 • Tips om innehåll och layout
 • Fotokvalitet, format och placering
 • Animeringar och effekter

Hyperlänkar

 • Länk till fil
 • Länk till webbplats

Kommunikation med andra Officeprogram

 • Hämta presentationsmaterial från olika program, t.ex. Excel
 • Inklistringsalternativ

Bildövergångar och animeringar

 • Bildövergångar, inställningar
 • Zoom och Morph
 • Animeringar, Effektalternativ
 • Animeringar för diagram och SmartArt
 • Animeringsfönster

Bildspel

 • Konfigurera bildspel
 • Tidsinställningar och tidslinjen
 • Anpassat bildspel
 • Repetera bildspel

Multimedia

 • Infoga ljud
 • Infoga video
 • Infoga video från t.ex. youtube
 • Redigera video
 • Skärminspelning

Medan du föreläser

 • Pausa bildspelet
 • Ritverktyg i bildspel
 • Musen som laserpekare
 • Navigering och kortkommandon i bildspelet
 • Använda föredragshållarvy

Publicera presentationen

 • Åhörarkopior
 • Spara som bildspel
 • Omvandla presentation till PDF

 

 Microsoft 365 – att arbeta i molnet och säkerhet – Dag 4

Microsoft 365

 • Introduktion till Microsoft 365
 • Microsoft 365-portalen, navigering och inställningar/anpassningar
 • Office online kontra stationära Office (Skrivbordsappar)
 • Använda OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek
 • Delning och synkronisering
 • Gemensamma samarbetsytor
 • Teams kommunikation
 • Introduktion till SharePoint
 • Introduktion till Planner
 • Introduktion till Yammer
 • Introduktion till Delve
 • Praktiska tips och trix

OneNote

 • OneNote Skrivbordsapp och Webapp
 • Hantera anteckningsböcker
 • Skärmklipp
 • Samarbeta med OneNote

Mobilt arbete med Microsoft 365

 • Outlook app
 • OneDrive app
 • OneNote app
 • Office App

Säkerhet i Office 365 – (med fokus på slutanvändare)

 • Riktlinjer och tips kring säkerhet

En effektiv arbetsdag med Office 365

 • Förslag på när och hur olika appar kan användas

 

Outlook och Teams – Dag 5

Outlook

 • Tips om hur du kan undvika att e-post tar fokus från andra arbetsuppgifter
 • Skrivbordsavisering - inställningar
 • Skapa återsökbarhet
 • Signaturer - tips
 • Hålla ordning i inkorgen
 • Smarta regler
 • Sökmappar
 • Favoritmappar
 • Kategorisering
 • Ordna e-post
 • Snabbsteg
 • Konversationer, rensa och ignorera
 • Strukturera uppgifter med flaggor
 • Fördröj leverans
 • Röstknappar
 • Återkalla meddelande
 • Våra bästa kalendertips

 

Teams

Teamsgrupper

 • Hantera grupper och medlemmar i Teams.
 • Hantera din egen status i Teams. 
 • Strukturera teamet med kanaler och flikar. 
 • Konversationer. Formatera och uttryck textmeddelanden, dela filer och annan information. 

Digitala möten i Teams

 • Spontana snabbmöten och schemalagda möten med mängder av presentationsmöjligheter. Din kalender och synkroniseringen med Teams-möten. Mötesanteckningar med OneNote eller Wiki. 
 • Filer. Dela och samredigera i filer. Synkronisera med SharePoint. 
 • Hantera aviseringar.

Planering/uppgifter i Planner

 • Använda Planner i Teams
 • Se alla uppgifter från Planner i Teams

Sökning

 • Sökning och kortkommandon i sökfältet.
 • Sökning via aktivitetsfeed.
 • Filtrering via aktivitetsfeed.

Arbeta med teamen i mobilen

 • Använda apparna Teams och Planner i mobilen. 

Teams chatt

 • Snabbmeddelanden, mötechatt