Öppna kurser

Data grund

I dag blir det mer och mer viktigt att behärska datorn, både som arbetsredskap men också för personligt ändamål. Denna kurs ger dig grunderna för att komma igång och förstå hur du kan nyttja de olika programmen och möjligheterna som Microsoft Office erbjuder. Du kommer också lära dig grunderna i allmän IT-kunskap (datorenhetens olika delar och programvaror) samt delar som idag värdesätts högt, så som internet, säkerhet och sociala medier.

Utbildningsmål

Du får en grundläggande utbildning i samtliga av de vanligaste programmen inom MS Office.

Målgrupp

Du som tidigare inte arbetat med Office, eller är självlärd och behöver stärka dina grunder för att komma vidare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Tillgång till en förberedd dator för varje deltagare finns på plats i våra lokaler.

Data grundutbildning del I

Kursinnehåll Dag 1

Allmän IT-kunskap

• Hur fungerar en dator?
• Hårdvaror kring en dator, kontaktportar
• Datormiljöer (PC, Mac)
• Olika typer av mjukvaror (operativsystem, appar, Office-program)
• Olika typer av minnen
• Lagringsenheter (hårddisk, extern hårddisk, nätverk, molnet, USB)
• Tangentborbordet, tecken som inte kan användas i dokumentnamn
• Musens funktioner, höger respektive vänsterklick
• Nätverk, internetuppkoppling, vanliga uppkopplingsproblem
• Internet, upphovsrätter
• Trådlöst, fast kabel – vad är skillnaden?
• Att jobba på mobila enheter (mobiltelefon, platta)
• Sociala medier
• Säkerhet (backup, virus, brandvägg) 

Windows 10

Allmänt
• Startskärmen och skrivbordet
• Paneler
• Appar
• Stänga av, låsa datorn
Hantering av appar/fönster
Anpassa Startskärmen
• Flytta och ändra storlek på paneler
• Fästa appar på start och aktivitetsfältet
Sökning
Organisera mappar och filer
• Menyflikar
• Favoritmappar
• Visningsalternativ
• Markera filer
• Skapa, kopiera, flytta, byta namn på och ta bort mappar
• Kopiera, flytta, byta namn på och ta bort filer
• Tömma papperskorgen, återskapa raderade filer
Inställningar
• Windowsinställningar versa Kontrollpanelen
• Volym/ljusstyrka, t
• Tid och datum
• Bildskärmsinställningar, skärmsläckare
• Ändra standardskrivare
Två olika versioner av Internet Explorer
Hjälp

Data grundutbildning del II

Innehåll, dag 2

Word

Grunder
• Programfönstret
• Snabbåtkomstfältet
• Vanliga inställningar
• Berätta vad du vill göra – direkthjälp
Hantera dokument
• Skapa, öppna och spara dokument
• Olika visningslägen
• Växla mellan dokument
Redigera text
• Markera, infoga, redigera och ta bort text
• Flytta och kopiera
• Ångra
• Kontrollera stavning och grammatik
Teckenformat
• Byta teckensnitt och storlek
• Ändra färg och stil
• Hämta format
Styckeformat
• Justering av text och indrag
• Punktlistor och numrerade listor
Tabbar
• Skapa och hantera tabbar
Utskriftsformat
• Sidnumrering
• Förhandsgranska
• Skriv ut 

Outlook

Introduktion
• Allmänna riktlinjer; bra ämnesrubriker, stavningskontroll, korta/koncisa e-postsvar
• Programfönstret
E-post
• Adressera mottagare
• Använda kopia och hemlig kopia
• Oformaterad text, HTML, RTF
• När bör man använda svara/svara alla
• Vidarebefordra meddelanden
• Öppna meddelande i eget fönster
• Hantera bilagor
• Sortera meddelanden
• Söka meddelande
• Radera meddelanden
• Skapa mappar och flytta e-post
• Signaturer
• Frånvarohanteraren
Kontakter
• Kontaktvyer
• Skapa och redigera kontakter
Kalendern
• Kalendervyer
• Skapa och hantera kalenderbokningar

OneNote

• Vad är OneNote?
• Skapa anteckningsbok
• Skapa avsnitt och sidor
• Skriva text
• Rita
• Punktlistor

Innehåll, dag 3

Excel

Grunder
• Programfönstret
• Navigering
• Markören och markeringsmetoder
• Inmatning och redigering av cellinnehåll
• Kopiering och flytt
• Autofyll
• Hantera rader och kolumner
Format
• Justering av celler
• Formatera celler
Tabeller/Listor
• Allmänt om tabeller
• Skapa tabell
• Sortering
Beräkningar
• Skapa formler
• Kopiera och redigera formler
• Autosumma
Kalkylblad
• Infoga och ta bort kalkylblad
• Namnge kalkylblad
Diagram
• Skapa och redigera diagram
• Rekommenderade diagram
• Ta bort diagram
• Miniatyrdiagram
Utskrift 

PowerPoint

Grunder
• Programfönster och navigering
• Skapa presentation
• Infoga och ta bort bild
• Bildlayouter
Texter
• Skriva, redigera, flytta och ta bort text
• Formatera text och platshållare
• Punktlistor och numrerade listor
Bilder
• Infoga och redigera bilder
Presentation
• Spela upp bildspel
• Dölja och sortera bilder
• Animeringar bildväxling
• Skriva ut presentation och åhörarkopior

Teams-möten